Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2007

Částka 8/2007 (pdf, 74 kB), 12. 12. 2007
 • Metodický pokyn ministerstva vnitra k postupu krajských úřadů a obecních úřadů při poskytování záznamů o výdeji údajů z informačního systému evidence obyvatel na žádost obyvatele
Částka 7/2007 (pdf, 173 kB), 7. 12. 2007
 • Sdělení ministra vnitra
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. října 2007 č. 1150 ke Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 22. října 2007 č. 1183 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2006 č. 508, ke Zprávě o postupu naplňování Strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb
 • Sdělení Ministerstva zemědělství - Informace o schválení Plánu hlavních povodí České republiky
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu
Částka 6/2007 (pdf, 76 kB), 5. 11. 2007
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 13. srpna 2007 č. 882 o Plánu obrany České republiky
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů
 • Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o ztrátě úředních razítek
Částka 5/2007 (pdf, 105 kB), 10. 9. 2007
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2007 č. 637 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006
 • Informace k usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2007 č. 637
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. července 2007 č. 763 o Metodice k používání některých všeobecných technických specifikací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 25. července 2007 č. 845 o Akčním plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2007 až 2009
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek
Částka 4/2007 (pdf, 1,5 MB), 10. 8. 2007
 • Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2006
 • 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 26. června 2007 čj. 12/56 089/2007-124, kterou se mění směrnice Ministerstva financí čj. 124/1354/2002 z 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění směrnice čj. 124/123 009/2002
 • Sdělení Ministerstva vnitra o stanovení některých obcí městysi
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů
 • Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o ztrátě úředního razítka
Částka 3/2007 (pdf, 223 kB), 30. 4. 2007
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2007 č. 221 o Projektu analýzy účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje, obce a jimi zřízených či jinak ovládaných právnických osob a dalších povinných subjektů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 21. února 2007 č. 126 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2006
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a odcizení služebních průkazů
Částka 2/2007 (pdf, 155 kB), 5. 3. 2007
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 3. ledna 2007 č. 14 o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje, v platném znění, a dalších majetkových změnách
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 24. ledna 2007 č. 63 o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek
Částka 1/2007 (pdf, 470 kB), 2. 2. 2007
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. prosince 2006 č. 1463 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2007
 • 1. Směrnice Ministerstva kultury ze dne 17. ledna 2007 č. j. 948/2007 o zrušení Směrnice Ministerstva kultury ze dne 30. ledna 1956, čj. 69421/1955 o vedení kronik
 • Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek
 • Věcný rejstřík Opatření uveřejněných ve Věstníku vlády České republiky pro orgány krajů a orgány obcí v r. 2006 (ročník 4)

vytisknout  e-mailem