Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

  • Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
  • Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí
  • Databáze ztracených a odcizených úředních razítek
  • Usnesení vlády týkající se činnosti Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
  • Přehled směrnic publikovaných od roku 2003

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

5. února 2020
Částka 1/2020 (pdf, 2,7 MB)

  • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. prosince 2019 č. 873 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020
  • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. prosince 2019 č. 918 o postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2020
  • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. prosince 2019 č. 930 o Akčním plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 - 2021
  • Sdělení Ministerstva vnitra
  • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2019 (ročník 17)

  

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí (archiv) - 2019201820172016, 2015, 20142013, 2012, 201120102009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 a 2001.

  

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí

  

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek obsahuje abecedně (podle oprávněné osoby) řazený seznam úředních razítek, u nichž byla nahlášena Ministerstvu vnitra ztráta nebo odcizení. Databáze obsahuje toliko úřední razítka ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, tedy kulatých razítek s malým státním znakem České republiky.

U razítek, která měla jiný než zákonem stanovený rozměr (tedy 20 mm, 25 mm nebo 36 mm), je údaj o rozměru uveden červeně. Ostatní ztracená a odcizená razítka v databázi obsažena nejsou. Databáze bude aktualizována vždy spolu s vydáním nové částky Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. V databázi jsou uvedena pouze ta razítka, u nichž oprávněné subjekty ztrátu či odcizení ohlásily Ministerstvu vnitra.

  

Usnesení vlády týkající se činnosti Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Usnesení vlády týkající se činnosti Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí

  

Přehled směrnic publikovaných od roku 2003

Přehled směrnic publikovaných od roku 2003

  

vytisknout  e-mailem