Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

  • Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
  • Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí
  • Databáze ztracených a odcizených úředních razítek

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

16. ledna 2019
Částka 1/2019 (pdf, 330 kB)

  • 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-39867/2018 ze dne 4. ledna 2019, kterou se mění směrnice č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
  • Informace k Seznamu akreditovaných vzdělávacích institucí
  • Sdělení Ministerstva vnitra
  • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2018 (ročník 16)

  

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí (archiv) - 201820172016, 2015, 20142013, 2012, 201120102009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001

  

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek obsahuje abecedně (podle oprávněné osoby) řazený seznam úředních razítek, u nichž byla nahlášena Ministerstvu vnitra ztráta nebo odcizení. Databáze obsahuje toliko úřední razítka ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, tedy kulatých razítek s malým státním znakem České republiky.

U razítek, která měla jiný než zákonem stanovený rozměr (tedy 20 mm, 25 mm nebo 36 mm), je údaj o rozměru uveden červeně. Ostatní ztracená a odcizená razítka v databázi obsažena nejsou. Databáze bude aktualizována vždy spolu s vydáním nové částky Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. V databázi jsou uvedena pouze ta razítka, u nichž oprávněné subjekty ztrátu či odcizení ohlásily Ministerstvu vnitra.

  

vytisknout  e-mailem