Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

 • Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
 • Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí
 • Databáze ztracených a odcizených úředních razítek
 • Usnesení vlády týkající se činnosti Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
 • Přehled směrnic publikovaných od roku 2003

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

16. března 2021
Částka 4/2021 (pdf, 472 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. března 2021 č. 269 o Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030
 • Sdělení Ministerstva vnitra o stanovení obce Vratěnín městysem

  

3. března 2021
Částka 3/2021 (pdf, 647 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. února 2021 č. 173 o Plánu operační přípravy státního území České republiky na léta 2021 až 2024
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkající se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítek

  

22. ledna 2021
Částka 2/2021 (pdf, 505 kB)

 • 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-38045/2020 ze dne 20. ledna 2021, kterou se mění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-32965/2019
 • Informace k Seznamu akreditovaných vzdělávacích institucí
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítek

  

7. ledna 2021
Částka 1/2021 (pdf, 2,2 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. prosince 2020 č. 1273 o Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. prosince 2020 č. 1275 o Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1352 o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2021
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2020 (ročník 18)
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítek

  

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí (archiv) - 20202019201820172016, 2015, 20142013, 2012, 201120102009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 a 2001.

  

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí

  

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek obsahuje abecedně (podle oprávněné osoby) řazený seznam úředních razítek, u nichž byla nahlášena Ministerstvu vnitra ztráta nebo odcizení. Databáze obsahuje toliko úřední razítka ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, tedy kulatých razítek s malým státním znakem České republiky.

U razítek, která měla jiný než zákonem stanovený rozměr (tedy 20 mm, 25 mm nebo 36 mm), je údaj o rozměru uveden červeně. Ostatní ztracená a odcizená razítka v databázi obsažena nejsou. Databáze bude aktualizována vždy spolu s vydáním nové částky Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. V databázi jsou uvedena pouze ta razítka, u nichž oprávněné subjekty ztrátu či odcizení ohlásily Ministerstvu vnitra.

  

Usnesení vlády týkající se činnosti Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Usnesení vlády týkající se činnosti Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí

  

Přehled směrnic publikovaných od roku 2003

Přehled směrnic publikovaných od roku 2003

  

vytisknout  e-mailem