Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

 • Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
 • Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí
 • Databáze ztracených a odcizených úředních razítek
 • Usnesení vlády týkající se činnosti Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
 • Přehled směrnic publikovaných od roku 2003

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

6. září 2022
Částka 4/2022 (pdf, pdf, 483 kB)

 • 1. Směrnice Ministerstva financí č. j. MF-1034/2022/1203-34 ze dne 6. září 2022, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2022 č. 680 o aktualizaci Ústředního plánu obrany státu
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě průkazu

  

12. července 2022
Částka 3/2022 (pdf, 560 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 22. června 2022 č. 551 o Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2021
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě průkazů

  

10. května 2022
Částka 2/2022 (pdf, 1,1 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2022 č. 40 o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2022
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 6. dubna 2022 č. 276 o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022 - 2027 a o změně Statutu Republikového výboru pro prevenci kriminality
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě průkazů

  

3. března 2022
Částka 1/2022 (pdf, 507 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2022 č. 113 o Akčním plánu ke Strategii rozvoje inteligentních dopravních systémů 2022-2024
 • Informace k Seznamu akreditovaných vzdělávacích institucí
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkající se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2021
 • Sdělení Ministerstva vnitra k vyhlášce č. 504/2021 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2021 (ročník 19)

  

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí (archiv) - 202120202019201820172016, 2015, 20142013, 2012, 201120102009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 a 2001.

  

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí

  

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek obsahuje abecedně (podle oprávněné osoby) řazený seznam úředních razítek, u nichž byla nahlášena Ministerstvu vnitra ztráta nebo odcizení. Databáze obsahuje toliko úřední razítka ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, tedy kulatých razítek s malým státním znakem České republiky.

U razítek, která měla jiný než zákonem stanovený rozměr (tedy 20 mm, 25 mm nebo 36 mm), je údaj o rozměru uveden červeně. Ostatní ztracená a odcizená razítka v databázi obsažena nejsou. Databáze bude aktualizována vždy spolu s vydáním nové částky Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. V databázi jsou uvedena pouze ta razítka, u nichž oprávněné subjekty ztrátu či odcizení ohlásily Ministerstvu vnitra.

  

Usnesení vlády týkající se činnosti Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Usnesení vlády týkající se činnosti Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí

  

Přehled směrnic publikovaných od roku 2003

Přehled směrnic publikovaných od roku 2003

  

vytisknout  e-mailem