Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa - obsah čísla 5/2008

vyšlo 6. března 2008 

Veřejná správa 5/2008Veřejná správa 5/2008

Nové číslo časopisu Veřejná správa přináší mimo jiné:
Kvalita ve veřejné správě(příloha).
Další ukázky textů z aktuálního čísla naleznete níže.
Zájemci o úplné znění textů si mohou týdeník
Veřejná správa objednat.

Lexikon evropského práva; Slovníček; Zákony, směrnice; E-servis: Website story

Osobnost

 • Nové paragrafy zamezí zneužívání azylové procedury
  PhDr. Tomáš Haišman, ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra
  Vládní úprava zohlednila v zákonech z cizinecké a azylové oblasti několik směrnic evropského společenství, reaguje na hodnocení připravenosti České republiky k plnému provádění schengenského acquis i na Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým je Schengenský hraniční kodex stanoven. Komplexní úprava zahrnuje mimo jiné také změny v kompetencích cizinecké policie.
Konzultace
 • Zkušenosti s externím hodnocením sebehodnotících zpráv CAF
  Doc. Martin Štainer, Ing. Tomáš Chudoba
  Úspěšná aplikace modelu CAF jako nástroje neustálého zvyšování kvality s sebou nese - především pro organizace, které s modelem začínají - řadu obtíží. Přesto je už zřejmé, že se v prostředí české veřejné správy jedná o jeden z nejpoužívanějších modelů řízení kvality, který záhy pravděpodobně získá dominantní postavení.
 • Benchlearningová forma vzdělávání týmů kvality CAF 
  Doc. Martin Štainer
  Benchlearning je chápán jako jeden z přístupů ke zvyšování kvality práce a efektivity řízení. Jde o metodu integrující v sobě učení se z dobrých praxí pocházejících například z činností souvisejících s aplikací metod kvality řízení jako je benchmarking nebo model CAF. Podstatné je, jak se s touto metodou pracuje a s jakou efektivností je v praxi využívána.  
 • Výměna občanských průkazů v roce 2008 
  JUDr. Zdeňka Tomášová, CSc., MV ČR
  Letos proběhne poslední etapa povinné výměny občanských průkazů. První byla zahájena v roce 2005, hlavním cílem výměny byla náhrada občanských průkazů za průkazy odpovídající evropským standardům s kvalitativně vyššími bezpečnostními prvky spočívajícími mimo jiné v digitalizované podobě a podpisu držitele občanského průkazu.
 • Hasiči bilancovali nejen požáry 
  Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru bilancovalo účast hasičů při mimořádných událostech v roce 2007. Jednotky požární ochrany zasahovaly u doposud největšího počtu mimořádných událostí v historii.
 Evropská unie
 • Seminář EIPA k veřejně-soukromému partnerství  
  Doc. JUDr. Olga Vidláková, CSc., FABI
  V Evropském institutu veřejné správy v nizozemském Maastrichtu se v prosinci konal dvoudenní seminář o veřejně-soukromém partnerství. To bylo hned první den porovnáváno s možnými finančními riziky, vztahováno k sekundárním trhům, zkoumala se možnost jeho spojení se strukturálními fondy Evropské unie a přibližovaly se zkušenosti nabyté OECD.
Dobrá praxe
 • Město Kopřivnice
  Ivana Jungová
  V Kopřivnici se nedávno projednaný Strategický plán rozvoje města kromě obvyklých náležitostí zpracování vyznačoval i širokou mírou zapojení veřejnosti, za což byl v lednu oceněn v soutěži O lidech s lidmi pořádanou Centrem pro komunitní práci.
Heraldika
Příloha

 

vytisknout  e-mailem