Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa - obsah čísla 4/2008

Vyšlo 21. února 2008 

Veřejná správa 4/2008Veřejná správa 4/2008

Nové číslo časopisu Veřejná správa přináší mimo jiné:
Krušné hory bez hranic(osobnost).
Další ukázky textů z aktuálního čísla naleznete níže.
Zájemci o úplné znění textů si mohou týdeník
Veřejná správa objednat.

Lexikon evropského práva; Slovníček; Zákony, směrnice

 • Osobnost
  Krušné hory bez hranic
  Ing. Jan Horník, senátor a starosta města Boží Dar
  Náš úspěch spočívá v tom, že zastupitelstvo bylo ochotno převzít na sebe jistá ekonomická rizika a zvedlo pro jednotlivé projekty ruku, což není vždy jednoduché.

 • Konzultace
  Ochrana před nečinností
  Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., Národohospodářská fakulta VŠE Praha, Právnická fakulta ZČU Plzeň
  Po veřejné správě se žádá, aby ve své činnosti respektovala zákonnost, chránila veřejný zájem i práva jednotlivců nabytá v dobré víře. Dobrá správa má být také rychlá. K určení v jakém časovém limitu je třeba záležitost rozhodnout slouží stanovení zákonných lhůt. Pokud z nějakého důvodu zákonodárce přesnou lhůtu nestanovil, platí, že to má být lhůta přiměřená.

 • Vzdělávání a potřeby romských dětí a mládeže
  Za finanční pomoci Evropské unie vznikla analýza postojů a potřeb romských dětí a mládeže v oblasti vzdělávání. Výsledky budou použity pro přípravu grantového řízení v rámci programu Transition Facility 2006. Cílem analýzy v první fázi bylo na vzorku škol vytvořit ilustrativní statistický obrázek romských dětí a mládeže podle věku a pohlaví.  

 • Evropská unie
  Sjednocení v rozmanitosti
  Ing. Jiří Zukal
  Na jednotlivé roky vyhlašuje Unie témata, ke kterým bývají speciálně zaměřeny různé aktivity. Již v říjnu 2005 přijala Evropská komise návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU o vyhlášení roku 2008 Evropským rokem mezikulturního dialogu (ERMD 2008). Dané téma nebylo vybráno náhodně.

 • Tajemníci ve Štrasburku

 • Operační programy přeshraniční spolupráce

 • Dobrá praxe
  Karlovy Vary: 4. národní konference kvality
  Přes 300 účastníků a 70 přednášejících se sešlo 23. - 25. ledna v Karlových Varech na 4. Národní konferenci kvality ve veřejné správě, kterou zorganizoval Krajský úřad Karlovarského kraje ve spolupráci s ministerstvem vnitra a Radou ČR pro jakost.

 • Příloha
  Současná česká suburbanizace a její důsledky
  Ačkoli transformace ekonomiky, politiky a společnosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva a lidských aktivit je spíše na počátku nového rozvoje. Procesy stratifikace společnosti, nové lokalizace práce, transformace sídel, bydlení a dalších funkcí jsou ve srovnání s dynamickými změnami v politickém a ekonomickém životě společnosti relativně pomalé.

 • Kvalita vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

 • Obecní symboly 

 • Heraldika
  LITOHOŘ (Kraj Vysočina)

 

vytisknout  e-mailem