Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa - obsah čísla 3/2008

Vyšlo 7. února 2008 

Veřejná správa 3/2008Veřejná správa 3/2008

Nové číslo časopisu Veřejná správa přináší mimo jiné:
Aktivní lidé budou zvýhodněni(osobnost).
Další ukázky textů z aktuálního čísla naleznete níže.
Zájemci o úplné znění textů si mohou týdeník
Veřejná správa objednat.

Lexikon evropského práva; Slovníček; Zákony, směrnice; Města, obce

 • Osobnost
  Aktivní lidé budou zvýhodněni
  RNDr. Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí
  Je třeba novelizovat zákoník práce, podporovat ty, kterým jejich postavení na trhu práce není lhostejné, co nejvíce znesnadnit zneužívání systému dávek sociální podpory, vytvořit prostředí příznivé pro rodiny s dětmi, pohnout s důchodovou reformou.
   
 • Konzultace
  Doručování v přestupkovém řízení
  Mgr. Jan Potměšil, Kancelář Svazu měst a obcí ČR
  Nový správní řád přinesl podstatné změny. Klíčovou pro doručování se stala adresa trvalého pobytu adresáta bez ohledu na to, zda se tu daná osoba fakticky zdržuje či nikoliv.
   
 • Vzdělávání dospělých v regionech
  Jaromír Coufalík, Národní vzdělávací fond
  Vzdělávání dospělých v regionech bylo tématem mezinárodní konference o způsobech podpory tohoto sektoru vzdělávání jako součásti celoživotního učení, kterou uspořádal Národní vzdělávací fond pod záštitou ministerstva zahraničních věcí ČR a podpořila ji Středoevropská iniciativa (SEI).
   
 • Evropská unie
  Rok po rozšíření
  Ing. Jiří Zukal
  Evropská komise publikovala v loňském roce studii, ve které se zabývá nejen komunitární regionální politikou, ale též celosvětovým postavením Evropské unie a porovnáním jejího vnitřního vývoje s dalšími státy.
   
 • Financování dopravní sítě
   
 • Stížnost na české dopravce
   
 • Politika sousedství
   
 • Dobrá praxe
  Budoucnost satelitu Dolní Břežany
  Ivana Jungová
  Obec Dolní Břežany se potýká s problémy satelitní obce. Jak ponechat identitu obce a přitom nabídnout zajímavé podmínky pro život starousedlíkům i nově příchozím? Jak podnítit zájem podnikatelů a vytvořit tak pracovní příležitosti?
   
 • Konference
  eGovernment je mrtvý?
   
 • ISSS a Visegrádská čtyřka
   
 • Obec a romská problematika 
   
 • Příloha
  Znovuzrozená Evropská unie
  Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
  Evropská rada uvítala na svém pravidelném zasedání (14. prosince 2007) dohodu dosaženou na mezivládní konferenci, podpis Lisabonské smlouvy i opětovné vyhlášení Listiny základních práv. Vyzvala zároveň k urychlenému dokončení ratifikačních procesů v členských státech tak, aby Smlouva mohla vstoupit v platnost dnem 1. ledna 2009. Maďarsko vzápětí jako první z 27 členských států Evropské unie ratifikovalo reformní smlouvu v Národním shromáždění jasným poměrem hlasů 325 pro a 6 proti. Zrodilo se tak řešení zapeklitého problému, který vznikl po francouzském a nizozemském neúspěšném referendu o tzv. ústavní smlouvě.
   
 • Smlouva pro novou Evropu
  Náš kontinent se musí v tomto století vyrovnat s globalizací hospodářství, stárnutím obyvatelstva, změnou klimatu, zajištěním energie i s novými bezpečnostními hrozbami. Členské státy Evropské unie na zmíněné problémy samy nestačí. Unie se však musí modernizovat, mít k dispozici účinné nástroje přizpůsobené situaci po rozšíření z 15 na 27 členských států a aktualizovat pravidla svého fungování, stanovená v dosavadních smlouvách.
   
 • Švýcarsko a veřejnoprávní smlouvy
  Mgr. Rudolf Rys
  Pro zdejší právní teorii a především pro praxi je téma ve Švýcarsku hojně využívaného instrumentu velkou neznámou. Vzhledem ke změnám v našich zákonech se frekvence používání veřejnoprávních smluv zvyšuje a do budoucna lze jen očekávat jejich další nevyhnutelný rozvoj. Nekladu si zde za cíl více než podat stručnou a přehlednou informaci na základě dostupných zdrojů. Užívanou švýcarskou právní terminologii jsem se snažil pro větší srozumitelnost co nejvíce přizpůsobit naší právní terminologii.
   
 • Heraldika
  LIPOVÁ (Olomoucký kraj)

 

vytisknout  e-mailem