Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa č. 22 / 2010

Vyšlo 4. 11. 2010 

22. číslo časopisu (vyšlo 4. 11. 2010) )Veřejná správa mimo jiné přináší:

 • Veřejná správa 22/2010Veřejná správa 22/2010
  Rozhovor
  s Ing. Františkem Kučerou, jednatelem Městské správy lesů Pelhřimov s. r. o. a předsedou Sdružení vlastníků městských a obecních lesů v České republice
  Lesy jsou bohatstvím pro celé generace
  Od samého počátku měla řada obcí snahu část svého dřeva nějakým způsobem využít. Například my v Pelhřimově jsme již počátkem devadesátých let postavili malou pilu, máme manipulační sklad a vlastní dopravu dřeva. Výroba se ovšem monopolizuje. Do republiky přišly velké nadnárodní společnosti, chrlí ročně miliony metrů řeziva a mají jiné výrobní náklady. Abychom vydrželi ekonomický tlak a provozovna nebyla ztrátová, museli jsme finální výrobky zmíněným vnějším okolnostem přizpůsobit.
   
 • Téma
  Jak se do lesa volá...
  Jiří Chum
  Na našem území byly lesy různého druhového složení odedávna bohatě zastoupeny, vždyť počátkem minulého tisíciletí tvořila lesnatá krajina až osmdesát procent území. S nynější lesnatostí více než třetinovou, která navíc mírně vzrůstá, patříme v evropském kontextu k zemím, kde jsou využívání lesa i péče o jeho mimoprodukční funkce předmětem soustředěného zájmu odborníků i veřejnosti.
   
 • Konzultace
  Co přináší novela zákona o veřejných zakázkách
  Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  Nový zákon (č. 179/2010 Sb.) novelizuje zákon o veřejných zakázkách a nabývá účinnosti 15. září 2010, s výjimkou ustanovení o platnosti elektronických nástrojů, které nabylo účinnosti již 15. června 2010. Na přípravě novely se podíleli i odborníci z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

  Lze podat námitky proti kvalifikační dokumentaci?
  JUDr. Martin Janoušek, Mgr. Lukáš Sommer, advokátní kancelář ROWAN LEGAL
  Dne 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění starší zákon o veřejných zakázkách a některé další zákony. Novela komplexním způsobem upravila jeden z paragrafů (rozsah a způsob podání námitek), který stanoví, že námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do pěti dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. V souvislosti s touto novelou však existují určité výkladové problémy.

 • Dobrá praxe
  Mnichovičtí lovci dotací
  Jiří Chum
  Na malé město si Mnichovice počínají pěkně energicky. Že by to bylo způsobeno „dědictvím“ kocoura Mikeše, který se také musel rozhodovat samostatně a hodně spoléhat na dovednou komunikaci? Ostatně, na počest mluvícího kocoura, kterého Josef Lada uvedl do literárního světa v blízkých Hrusicích, se tu každoročně pořádá turistický pochod pro děti i rodiče.

 • Evropská unie
  Sdružování vlastníků lesa v Německu a předpokládané vývojové trendy
  Ing. Jiří Matějíček, CSc., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
  Za uplynulých dvacet let se v naší zemi situace ve sdružování vlastníků lesů malých výměr v podstatě nezměnila. Příkladem pro nás, že to jde, i když se nejedná o jednoduchý proces, může být popis současné situace v Německu.

  Předpoklady jednotného digitální trhu pro tvůrčí obsah

  Výhody jazykové rozmanitosti pro malé podniky

  Druhá šance prostřednictvím vzdělávání dospělých

 • Projekty
  Ekologická certifikace lesního hospodaření FSC
  Důsledná ochrana životního prostředí a přírodních lesních ekosystémů je jednou z možností reprezentací obcí a měst, jak pro své obyvatele uchovat i v budoucnu nezničenou přírodu v místě bydliště a tak zlepšit kvalitu jejich života. Jednou z nejdůvěryhodnějších cest, která tomuto cíli slouží, je ekologická certifikace lesů FSC (Forest Stewardship Council).

  LED svítidla: revoluce nebo past?
  Ing. Dagmar Vránová
  Řada sídel uvažuje o obnově veřejného osvětlení s využitím nové generace svítidel. Je jejich instalace v našich podmínkách vhodná? Přinese investice do poměrně nové technologie skutečně úspory? Nejedná se jen o další módní vlnu?

 • Příloha
  Jak hospodařit s obecním lesním majetkem?; Obec a les z pohledu právních předpisů

 

foto na titulu Radoslav Bernat

 

vytisknout  e-mailem