Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracovní skupina pro zaměstnanecké předpisy (B-15)

 • Činnost skupy pro zaměstnanecké předpisy (B-15)
 • Očekávaná agenda za českého předsednictví
 • Program jednání PS pro zaměstnanecké předpisy (B15) a EPSO

Činnost skupy pro zaměstnanecké předpisy (B-15)

Činnost skupy pro zaměstnanecké předpisy (B-15)

Jedná se o pracovní skupinu pod formací Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) tvořené ministry zahraničních věcí členských států. PS projednává legislativu pro personální záležitosti zaměstnanců institucí EU, spolugestory jsou MZV a MPSV. Postavení pracovní skupiny B-15 je specifické ze dvou důvodů:
 1. projednávané právní předpisy nemají většinou dopad na právní řád členských států, protože se jedná o právní postavení zaměstnanců evropských institucí;
 2. sporné otázky projednává buď Coreper II (Výbor stálých zástupců členských států na úrovni velvyslanců), nebo Coreper I (Výbor stálých zástupců členských států na úrovni zástupců velvyslanců). Ostatní pracovní skupiny jsou přiřazeny vždy jen k jednomu Coreperu.
Otázky projednávané na PS jsou velmi citlivé pro členské státy a mají navíc rozpočtové souvislosti, proto jim členské státy věnují velkou pozornost. Výbor pro EU, který je nejvyšším politickým orgánem složeným z náměstků ministrů pro evropské záležitosti, potvrdil, že rovnoprávné postavení a odpovídající zastoupení úředníků z ČR v Institucích je důležitá priorita ČR. Jakkoli jsou úředníci evropských institucí nezávislí, jsou ovlivněni prostředím a kulturou, v níž vyrůstali, mají větší porozumění pro situaci „mateřského“ členského státu, proto má každý členský stát zájem na co největším počtu „svých“ úředníků.

Očekávaná agenda za českého předsednictví

Očekávaná agenda za českého předsednictví 

Agenda českého předsednictví byla dohodnuta v rámci předsednické Troiky (Francie, ČR, Švédsko) a projednána s Generálním sekretariátem Rady; její konkrétní náplň se může ještě změnit v závislosti na tom, jaká bude „politická“ situace v době našeho předsednictví apod.
Agendu můžeme shrnout do následujících bodů:
 1. změna Protokolu o výsadách a imunitách v souvislosti se změnou Europolu na agenturu EU;
 2. cestovní doklady pro zaměstnance a členy Institucí (tzv. „laissez-passer“);
Zaměstnanci unijních institucí mají zvláštní pas, který svou povahou odpovídá diplomatickým a služebním pasům, a jsou s ním spojeny i určité diplomatické výsady a imunity.
 1. revize Služebního a pracovního řádu;
K 1. 5. 2004 proběhla poslední velká novela Služebního a pracovního řádu, která počítá s tím, že některá ustanovení se budou přezkoumávat na přelomu let 2008/2009, tedy za francouzského a českého předsednictví. Jedná se především o ustanovení upravující:
 1. zajištění dlouhodobé rovnováhy důchodového systému,
 2. metodiku pro pravidelnou úpravu platů,
 3. úroveň znalosti druhého cizího jazyka – nová podmínka pro první povýšení,
 4. kariérní systém v institucích EU,
 5. pojištění proti úrazům a nemocem.
Výše uvedená agenda souvisí s prioritami českého předsednictví Evropa otevřená a bezpečná (body 1 a 2) a Konkurenceschopná Evropa (bod 3).

Program jednání PS pro zaměstnanecké předpisy (B15) a EPSO

Program jednání PS pro zaměstnanecké předpisy (B15) a EPSO 

 

Akce
Datum
Den
Místo
B15
22.-23. ledna
čt-pá
Praha
B15
4. února
st
Brusel
B15
4. března
st
Brusel
EPSO
16.-17. března
po-út
Praha
B15
3. dubna
Brusel
B15
14. května
čt
Brusel
B15
4. června
st
Brusel
B15
24. června
st
Brusel

vytisknout  e-mailem