Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

EUPAN e-Government

EUPAN e-Government představuje jednu z tradičních skupin EUPAN, která se zaměřuje na výměnu a sdílení zkušeností týkajících se využívání ICT ve veřejné správě.  

Neformální charakter skupiny umožňuje relativní volnost při výběru řešených témat, která nejsou přímo závislá na aktuálních prioritách Evropské komise. Předsedající země využívá zasedání skupiny ke zviditelnění vlastních projektů e-Governmentu a získání názoru (včetně kritických hodnocení) k daným řešením.

Od portugalského předsednictví se stalo nepsaným pravidlem, že tzv. podzimní předsednictví (tj. od července do prosince) pořádá dvě setkání skupiny, zatímco tzv. jarní předsednictví (od ledna do června) pořádá setkání jedno. Česká republika bude v této tradici pokračovat a zasedání skupiny EUPAN e-Government uspořádá ve dnech 15. a 16. června 2009 v Kroměříži. Hlavní prioritou bude uplatnění principu elektronické výměny informací – tento princip bude uplatněn při tvorbě studie věnující se využití ECDL (European Computer Driving Licence, tzv. Evropský řidičák na počítač) ve veřejné správě v jednotlivých členských zemích.

Připravovaná studie bude rozdělena na dvě hlavní části. První z nich se bude věnovat rozšíření ECDL v jednotlivých členských zemích s tím, že počet vydaných certifikátů přepočtený na 1 000 obyvatel může následně posloužit jako doplňkový ukazatel počítačové gramotnosti, která je doposud měřena na základě subjektivních kritérií. Druhá část studie se bude věnovat uplatnění ECDL jako kvalifikačního nástroje v jednotlivých členských zemích. Cílem studie je přinést unikátní srovnání využití ECDL v orgánech veřejné správy, stejně jako vytvoření srovnání stavu počítačové gramotnosti, která bude měřena na základě počtu vydaných ECDL certifikátů vztažených k počtu obyvatel. Jako předsednická země si od této studie slibujeme vytvoření přidané hodnoty skupiny, kdy vytvořená studie je následně dobře využitelná jak členskými státy, tak dalšími organizacemi, jako je například OECD nebo Evropská komise (zejména expertní skupinou pro počítačovou gramotnost). Vzhledem k tomu, že téma ECDL je zajímavé i pro další skupiny v rámci EUPAN, plánujeme úzkou spolupráci zejména s pracovní skupinou DISPA (Directors of Institutes and Schools in Public Administration). V této oblasti může Ministerstvo vnitra dobře využít i zkušeností získaných Institutem státní správy, který zodpovídá za ECDL testování pracovníků resortu.

Dvoudenní jednání poskytne dostatečný prostor i k prezentaci českých projektů eGovernmentu, které jsou neodmyslitelně spojené s oranžovým symbolem eGovernmentu jako živoucího organismu - eGONem. Největší potenciál spatřujeme v projektu CzechPOINT, jehož pracoviště je možné využívat nejen v České republice, ale i v zahraničí. Cílem našeho předsednictví bude propagace českého eGovernmentu, který se dnes může v mnohých aspektech porovnávat s nejvyspělejšími zeměmi Evropy. Věříme, že vedle kvalitně připraveného obsahu setkání přispěje k pozitivnímu dojmu všech účastníků i neopakovatelná atmosféra Kroměříže, jednoho z míst zařazených na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

vytisknout  e-mailem