Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

EUPAN DISPA

Pracovní skupina DISPA (Directors of Institutes and Schools of Public Administration) se na svých jednáních vzájemně informuje o činnosti v oblasti přípravy vzdělávacích programů pro úředníky veřejné správy jednotlivých členských zemí EU v rámci implementace výsledků jednání celé sítě EUPAN (European Public Administration Network). 

  • Co je DISPA?
  • Oblasti, jimž se DISPA věnuje
  • Současný a budoucí vývoj pracovní skupiny DISPA

Co je DISPA?

Co je DISPA?

Pracovní skupina „Ředitele národních škol a institutů veřejné správy“ působící v rámci sítě EUPAN vznikla jako neformální setkávání ředitelů národních škol a institutů veřejné správy členských zemí EU.

Hlavním důvodem založení tohoto uskupení byla potřeba navázání a rozvíjení pracovních kontaktů se školami a institucemi s příbuzným programem působícími ve střední a východní Evropě, případně také v některé z přidružených zemích EU.

Původně neformální setkávání vedoucích pracovníků škol a institucí se postupně změnilo v tradici, na základě které předsedající země pořádá v průběhu svého předsednictví vždy jedno setkání pracovní skupiny DISPA, aktuálním cílem kterého je výměna zkušeností v oblasti vzdělávání státních úředníků s důrazem na posílení spolupráce v oblasti tvorby společných standardů vzdělávání a nalézání nových možností spolupráce.
Česká republika, potažmo Institut státní správy – Ministerstvo vnitra ČR se k této tradici v době svého předsednictví rovněž přihlásí a ve dnech 4. – 5. června 2009 uspořádá v Praze setkání pracovní skupiny Ředitelů národních škol a institutů veřejné správy“.
 

Oblasti, jimž se DISPA věnuje

Oblasti, jimž se DISPA věnuje

  • Distanční vzdělávání
Tematický blok k distančnímu vzdělávání zahájí zástupci Institutu státní správy se svou prezentací vzhledem ke dlouhodobější zkušenosti s e-learningovými programy v rámci vzdělávání státní správy v České republice. Na vstup ISS navážou kolegové z dalších dvou členských států, pravděpodobně z Rakouska a Švédska. Cílem závěrečného worshopu bude především iniciování diskuze k otázkám týkajícím se efektivnosti e-learningového vzdělávání, jeho dostupnosti a bezpečnosti ve vztahu k možnostem zajištění bezpečnosti počítačových systému vůbec.
 
  • ECDL (European Computer Driving Licence)
Představitelé ISS budou účastníky setkání informovat o pilotáži projektu certifikace ECDL Start, která je v současné době realizována na Ministerstvu vnitra České republiky. Uvedené téma bude předmětem úzké spolupráce ISS MV s kolegy z pracovní skupiny e-Goverment, kteří účastníky setkání seznámí s výsledky své analýzy problematiky ECDL. Skupina e-Goverment bude mít na starosti propagaci ECDL testů v jednotlivých členských zemích EU a kvalifikační uplatnění pro absolventy těchto testů.
Tématický blok bude uzavřen workshopem zaměřeným na řešení otázky, zda li mají byt zkoušky ECDL povinné či nikoliv. Dalším tématem workshopu bude metodická příprava na zkoušku (typy kurzů: prezenční, kombinované, e-learningové atd.) a všeobecné zhodnocení testování ECDL, jeho kladů a záporů.
 
  • Vzdělávání vyšších státních úředníků – „Coaching“
Tuto část jednání zahájí zástupci Spolkové akademie pro veřejnou správu Spolkové republiky Německo (BAKOEV). Němečtí kolegové seznámí formou prezentace účastníky pracovní skupiny s „coachingem“ – mimořádně progresivní formou celoživotního vzdělávání vyšších státních úředníků a její implementaci do německé státní služby. Závěrečný workshop by měl zároveň přinést odpověď na otázky týkající se problematiky coachingu, především srovnání této formy vzdělávání s dalšími formami celoživotního vzdělávání vzhledem k jeho finanční náročnosti.

 

Současný a budoucí vývoj pracovní skupiny DISPA

Současný a budoucí vývoj pracovní skupiny DISPA

 
Jako první bod tohoto tématického bloku budou zařazeny prezentace jednotlivých pracovních skupin působících v rámci EUPANu, kteří seznámí účastníky s činnostmi jednotlivých skupin v průběhu českého předsednictví v Radě EU. V průběhu dalšího bodu bude následovat diskuse na téma „současného a budoucího vývoje pracovní skupiny DISPA“. Diskuse by se měla dotknout především otázek týkajícím se intenzivnější spolupráce členských zemí, větší vzájemné propojenosti jednotlivých pracovních skupin, zřízení společného informačního centra, sjednocení dat, např. formou společné webové stránky a některých dalších problémů.

vytisknout  e-mailem