Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa 5/2015

Vyšlo 12. 3. 2015 

Zpravodajství
Vláda: Kraje dostanou více peněz
Evropská komise přijala záruky za služební zákon
Stanovisko k § 80 zákona o státní službě
Kroměříž: Renesančně-barokní zahrady v novém

Téma
Cesta k profesionalizaci státní správy
Štěpánka Cvejnová
Už delší dobu se ve sdělovacích prostředcích objevuje téma státní služby. Je logické, že se jí nyní dostane soustavné pozornosti v časopise, který slouží jak úředníkům, tak voleným představitelům měst a obcí už dvacet pět let. Je mi ctí, že jménem sekce pro státní službu Ministerstva vnitra mohu napsat text, jímž otevíráme sérii pravidelných informací se státní službou spojených.
 
V centru pozornosti
Jana Drábová, František Novotný
Ve čtvrtek 19. února 2015 se za přítomnosti náměstka ministra vnitra pro státní službu uskutečnila ve vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou správu v Benešově metodická porada k zákonu č. 234/2015 Sb., o státní službě.
 
Přehled připravovaných právních předpisů a stav jejich rozpracovanosti
Zákon o státní službě obsahuje přibližně 20 zmocňovacích ustanovení pro vydání prováděcích právních předpisů (nařízení vlády nebo vyhlášky), například podle § 5 vláda stanoví svým nařízením obory služby nebo podle § 205 vláda stanoví nařízením pravidla pro organizaci služebního úřadu.

Rozhovor
Kolik bude úředníků?
Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu
V souvislosti s přípravou systemizace lze velmi zjednodušeně říci, že každý úředník převedený do režimu zákona o státní službě bude muset mít svoji tabulku v rámci systemizace a organizačního uspořádání úřadu. S jednotlivými úřady to projednáváme. Mějme na paměti, že zákon o státní službě se podle našeho odhadu dotkne téměř 65 tisíc úředníků. Mimo režim zákona bude ve státních úřadech působit podle stávajících právních předpisů, zejména zákoníku práce, něco kolem 10 tisíc osob. Jde skutečně o velkou změnu podoby státní správy.

Konzultace
Nakládání s komunálním odpadem
Tereza Snopková
Dnem 1. 1. 2015 nabyla účinnosti změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Od tohoto data platí pozměněná pravidla pro nakládání s komunálním odpadem.
 
Téma
Karlovarští strážníci loni řešili tisíce přestupků
Lucie Valeriánová
Téměř dvacet tisíc přestupků a stovky tisíc korun vybraných na pokutách – takový je loňský výsledek práce karlovarských strážníků. V porovnání s rokem 2013 je tento počet ještě o čtyři procenta vyšší. Řidiči jsou totiž stále nepoučitelní a porušují zákony. Ať už jde o špatné parkování, nebo třeba o nezaplacené stání. Každého hříšníka strážníci nekompromisně potrestali pokutou.
 
Předvídání kriminality není už jen sci-fi
Radek Fujak, Michal Barbořík
Je možné dopadnout pachatele dříve, než trestný čin nebo přestupek spáchá? Nebo pomocí cílených preventivních opatření ochránit oběti, které by jinak byly napadeny? Na to má odpovědět projekt „Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality“ (dále jen „Mapy budoucnosti“), který od září 2014 zpracovává Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, ve spolupráci s ostravskou výzkumnou organizací ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s. Projekt je podporovaný z Evropského sociálního fondu v ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 
Slovo starosty
Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky
Otevřenost vůči občanům, transparentní rozhodování, informace zveřejňované co nejpřístupnější formou – to jsou věci, které by měly být pro každou samosprávu samozřejmostí.
 
Konzultace
Kdo se vyzná v územně správním členění?
Iveta Vrabková, Jiří Kovář
Veřejná správa v České republice, a předně státní správa, je dlouhodobě zahlcována důsledky nedokončených reformních záměrů a nekoncepčních procesů v rámci nich probíhajících. Tyto nepromyšlené výstupy se promítají rovněž do právních předpisů s neblahým vlivem na úroveň územně správního členění státu.
 
Rozhovor
Eva Žáková, Institut umění
K našim národním rysům patří nízké sebevědomí, malá otevřenost a také kopírování cizích vzorů. Všechno ironizujeme, typické je pro Čechy švejkovství. Nejsme schopni pompy, nadhledu a okázalosti, jako třeba v sousedním Polsku. Přijde mi také, že když má někdo v zahraničí úspěch, moc si toho nevážíme. Místo abychom tam upřeli podporu a pracovali s tím. Měli bychom navázat na tradici a spojit ji s inovací. Dříve jsme byli dobří v loutkářství či animovaných filmech, ale dnes se tato oblast nepodporuje a nejsme v ní konkurenceschopní. Když si uvědomíte, co znamenal animovaný film v zahraničí pro Českou republiku! Třeba Maxipsa Fíka znali i ve Skandinávii.
 
Téma
Účastníků konference Kultura 360⁰ jsme se zeptali, jak se jim osvědčilo mapování kulturních a kreativních průmyslů, zda mají pro představitele samosprávy nějaká doporučení a na jaké kreativní obory by jejich město mělo do budoucna vsadit a založit na nich své směřování.
Ivana Jungová
Kreativní může být kdokoliv, i prodavačka či úředník samosprávy, zaznělo na prosincové konferenci Kultura 360⁰ v Národní technické knihovně, kterou pořádal Institut umění – Divadelní ústav.
 
Obecní lesy a hospodaření
Jiří Chum
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů uspořádalo ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov v první polovině února dvě odborné konference.

Zahraničí
2015: Evropský rok pro rozvoj
Jiří Zukal
Evropská unie přiřadila letošnímu roku téma rozvoje. Je posledním rokem, ve kterém by se měly naplnit Rozvojové cíle tisíciletí. Zároveň bude potřeba učinit zásadní rozhodnutí o podobě budoucích cílů.
 
Historie
České a moravské pivovary (98)
Hostinné pivem pohostinné
Pavel Jákl
V závěru zimy ještě zavítáme do podkrkonošského městečka.
 
Přírodní památky
Jaro pod Ranským Babylonem
Jan Vítek
Z mnoha hledisek pozoruhodným územím v severozápadní části Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy je rozložité a převážně zalesněné návrší Ranský Babylon (673 m).
 
 
  

Konference ISSS 2015Konference ISSS 2015

 

vytisknout  e-mailem