Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V Praze se konala mezinárodní konference k rozvoji dobrovolnictví

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra pořádal ve dnech 20. – 21. března 2018 v Praze mezinárodní odbornou konferenci s workshopem na téma Rozvoj dobrovolnictví v České republice. Konference je součástí projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, který odbor prevence kriminality realizuje za podpory EU – Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky od října 2016 do srpna 2021. Projekt je zaměřený na podporu, profesionalizaci a koordinované využívání dobrovolníků v rámci veřejně prospěšných aktivit. 

 

V prvním dni konference vystoupili domácí i zahraniční odborníci, kteří posluchače z řad dobrovolnických organizací, státní správy i samosprávy seznámili se stavem dobrovolnictví v České republice, na Slovensku, v Německu, Polsku, Nizozemí a Itálii. Zdůraznili oblasti a aktivity, které jsou pro další rozvoj dobrovolnictví klíčové a upozornili rovněž na problémy, se kterými se musí potýkat. Na konferenci bylo představeno také několik zajímavých projektů a přístupů jako příklady dobré praxe.
 
„Dobrovolnictví je oblast, ve které na dva miliony lidí v této zemi dobrovolně, z vlastní vůle, bez nároku na jakoukoli odměnu či protislužbu pomáhá ve veřejném zájmu druhým lidem, stará se o životní prostřední, kulturní památky a podobně. Často dělají aktivity, které by nikdo jiný dělat ani nechtěl, a přitom jsou tolik potřebné. Každá vyspělá společnost si uvědomuje, jak přínosné dobrovolnictví pro společnost je a že je správné, a dokonce se i jednoznačně finančně vyplatí, dobrovolnictví podporovat“, řekl na úvod konference Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality. Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR ve svém příspěvku ocenila všechny dobrovolníky a dobrovolnické organizace a vyzdvihla roli a podporu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v otázce dobrovolnictví jako průřezového tématu napříč nestátním neziskovým sektorem. „Dobrovolnictví nelze dělat dobře bez podpory profesionalizace jeho managementu“, uvedlo ve svých příspěvcích hned několik odborníků.

Druhý den akce byl věnován workshopům zaměřeným na odbornou diskusi k tématům koordinace, managementu a vzdělávání v dobrovolnictví, jeho propagaci, větší motivaci k zapojení veřejnosti do dobrovolnictví, mezinárodnímu rozměru a v neposlední řadě i koncepčnímu financování dobrovolnictví. Výstupy z workshopů se stanou základem návrhu Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice, kterým se pak budou zabývat jednotlivá ministerstva a vláda.

Více informací o konferenci včetně programu a přednesených příspěvků bude po jejich zpracování k dispozici na webových stránkách projektu.


Marika Vitnerová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem