Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání

Nostrifikace diplomů a vzdělání získaného studiem v zahraničních školách. 

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR, tzv. "Nostrifikace"

je proces uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nebo jeho části) a kvalifikace jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice.     

Podrobné informace k procesu uznávání zahraničního vzdělání a soupis dokumentů, které je nutné k žádosti předložit je uveden na webové adrese http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace.

K podání žádosti o uznání zahraničního vzdělání žadatel použije formulář, který je k dispozici na výše uvedené webové adrese.

Upozornění:1. září 2016 nabyl účinnosti zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zavádějící povinnost žadatele uhradit poplatek ve výši 3000 Kč.  Žadatel obdrží výzvu k úhradě správního poplatku s podrobnostmi o způsobu a termínu úhrady.

Žádost je možné vyřídit poštou, tedy zasláním dokumentů na kontaktní adresu uvedenou níže.  Žádost je rovněž možné podat osobně na centrální podatelně v úředních hodinách uvedených níže. V  případě, že žádost je kompletní a bez vad, je lhůta na vyřízení 30 dnů ode dne doručení.

Centrální podatelna – úřední hodiny pro veřejnost
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, P. O. BOX 21, Praha 7, 170 34
Po, St 7:30 - 17:00
Út, Čt 7:30 - 16:00
7:30 - 14:45

Kontaktní adresa
Ministerstvo vnitra
poštovní schránka 21/OBVV
170 34 Praha 7

Vyřizuje
Ministerstvo vnitra
Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
telefon: 974 832 746
email: obv@mvcr.cz


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, 11. 6. 2019

vytisknout  e-mailem