Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úvod do problematiky obecní (městské) policie k 30. červnu 2021

Náplň činnosti obecní policie, resp. strážníka

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:

  1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

  2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

  3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

  4. se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

  5. se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

  6. se podílí na prevenci kriminality v obci,

  7. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

  8. odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

  9. poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra České republiky na požádání údaje o obecní policii

  


Odbor bezpečnostní politiky, 2. července 2021

vytisknout  e-mailem