Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úspěšná konference Bezpečný event 2016

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality zaštítil první ročník konference o ochraně měkkých cílů – kulturních, sportovních a společenských akcí. Záštitu poskytli také policejní prezident Tomáš Tuhý a předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Konferenci pořádala společnost Doverville, odborným garantem byla Asociace technických bezpečnostních služeb.

Konference se zúčastnilo na 90 zástupů měst a obcí, městských a obecních policií, ředitelů domů kultury, zástupců produkčních agentur, neziskových organizací, organizátorů festivalů, pracovníků MV a HZS, Policie ČR i zástupců bezpečnostních agentur.

Vystoupením o významu eventové bezpečnosti v dnešní době zahájil konferenci Mgr. David Chovanec, ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV. Zdůraznil, že ochrana měkkých cílů není pouze věcí MV a Policie ČR, ale mnoha dalších subjektů. Proto je nutné budovat systém ochrany tzv. měkkých cílů, který se zaměří zejména na vzájemnou spolupráci mezi jejich provozovateli, nevládním sektorem a subjekty veřejné správy za metodické podpory orgánů státní správy s cílem zvyšovat míru zabezpečení proti závažným útokům.

Často je možné se u organizátorů eventů a pořadatelů setkat se základní neznalostí bezpečnostních principů, které by měly být dodržovány. Nelze jim to mít za zlé – prostě je to nikdo nikde nenaučil. Cílem konference bylo vytvořit platformu pro odbornou diskusi všech stran zainteresovaných na bezpečnosti při eventech, a to se také zdařilo. Odborná konference byla úspěšná. Svědčí o tom spokojené reakce účastníků po jejím skončení a hlavně řada dotazů, která padala v průběhu celého dne.

V obsáhlém programu vystoupili zástupci MV a Policie ČR i soukromých firem, které dodávají na akce sofistikované mobilní bezpečnostní technologie anebo oplocení či toalety. Zástupci bezpečnostních agentur poradili posluchačům podle čeho si na akci vybrat kvalitní bezpečnostní službu a nezávislí bezpečnostní konzultanti se podělili o pozitivní i negativní zkušenosti z praxe.

Požadavky na zajištění bezpečnosti se nějak zásadně nezměnily. Výrazně ale roste počet eventů, kde je vstupní bezpečnostní kontrola prioritou. V současné době je stále největším objednatelem akcí stát, přibývají však i významné sportovní a společenské akce privátního sektoru.

Primárně jde o zajištění bezpečnosti osob a majetku s minimálním organizačním zatížením klienta. Zvyšují se i požadavky na pronájem techniky pro venkovní prostředí. V případě průchozích detektorů kovů je takové řešení možné. Problém vzniká spíše u zavazadlových rentgenů, kde zařízení pracuje s vysokým napětím přesahující 100kV a případná srážená vlhkost, déšť nebo mráz by mohl techniku poškodit. Je nutné si uvědomit, že stejným povětrnostním podmínkám bude vystavena, jak fyzická ostraha, tak i kontrolované osoby. Dobrým řešením jsou party stany, do kterých lze kontrolní pracoviště umístit a všechny zúčastněné osoby od případné nepřízně počasí ochránit. Stan je možné i vytápět a poskytnout tak skutečný komfort odbavení.

Nebude-li však technika obsluhována operátorem na odpovídající úrovni, jde nejen o plýtvání prostředky, ale především o skryté nebezpečí. Také je třeba rozlišovat mezi uživatelským školením pro obsluhu techniky a odborným výcvikem pro kvalifikované vyhodnocování rentgenových obrazů. Obsazení obsluhy kvalifikovanými operátory klienti často považují za nepatrný detail, avšak v konečném důsledku to může rozhodnout o životech a škodách na majetku.

Na konferenci byl také představen průzkum, ze kterého vyplynulo, že téměř 60 % respondentů svou bezpečnost před návštěvou akce neřeší a spoléhá v této věci na pořadatele. Na událost, která trpěla špatnou organizací, by se nevrátilo celých 97 % respondentů a místo toho by navštívili jinou akci. Podle průzkumu se lidé nejvíce obávají vzniku paniky, tlačenice a teroristických hrozeb. Nejvíce jim na akcích vadí nepořádek a nedostatek WC, špatná organizace a neochotní a neinformovaní pořadatelé.

Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR, tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz

Odkazy do noveho okna

U registrace

U registrace 

Detailní náhled

Auditorium

Auditorium 

Detailní náhled

JUDr. Koníček

JUDr. Koníček 

Detailní náhled

Posluchači

Posluchači 

Detailní náhled

Prezident AGA

Prezident AGA 

Detailní náhled

Přednášející

Přednášející 

Detailní náhled

Příspěvek

Příspěvek 

Detailní náhled

Ředitel D.Chovanec

Ředitel D.Chovanec 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem