Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

UPS

Název projektu:
Udržení a posílení návratové struktury OAMP MV ČR

Registrační číslo projektu:
CZ.12.01.03/00/22_001/0000001

Příjemce podpory:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Zdroj financování:
Operační program AMIF
Výzva č. 12_22_001

Celkový rozpočet: 130 575 492,13 Kč

Termín zahájení: 01.01.2023

Termín ukončení: 31.12.2029

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit plnění úkolů a poskytování služeb, které pro Evropskou unii představují veřejnou službu, konkrétně zajištění realizace asistovaného dobrovolného vycestování, komplexně pak návratové politiky jako celku. Projekt je financován v režimu tzv. provozní podpory dle č. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1147. Ve smyslu přílohy VII výše citovaného nařízení se čerpaná provozní podpora soustředí na financování nákladů na pracovníky oddělení dobrovolných návratů a oddělení návratové politiky, které tvoří návratový aparát MV ČR. Zásadní náplní projektu je tedy zachovat co nejširší nabídku služeb asistovaného dobrovolného vycestování mezi všemi cílovými skupinami. Výsledkem by mělo být zajištění dlouhodobě udržitelného návratového mechanismu vystavěného v rámci systematicky budované návratové politiky a v úrovni odpovídající standardům EU. Projekt bude realizován v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2029.
 

Klíčové aktivity:

  • KA 1: Řešení problematiky návratu cizinců včetně zvláštních programů, projektů a mezinárodní spolupráce
  • KA 2: Vyslání do zahraničí

  

Financovano_EU_a_MV_-_logo.jpg

​Projekt je financován Evropskou unií v rámci operačního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

  

vytisknout  e-mailem