Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecní policie - údaje požadované Ministerstvem vnitra

Údaje požadované Ministerstvem vnitra o obecních/městských policiích 

Údaje požadované Ministerstvem vnitra o obecních/městských policiích 

V souladu s ustanovením § 2 písm. i) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), mají obecní/městské policie (dále jen „obecní policie“) s účinností od 1. ledna 2009 povinnost poskytovat na požádání Ministerstva vnitra údaje týkající se obecní policie. Rozsah požadovaných údajů je pak v souladu s § 27 odst. 4 zákona o obecní policii vymezen v § 17 vyhlášky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.

Vzhledem k možnosti využití získaných údajů pro prezentaci výsledků činnosti obecních policií zejm. ve Zprávě o bezpečnostní situaci v České republice za rok 2014 (a lhůtám pro její předložení vládě) bychom velmi uvítali, pokud by statistické údaje byly zaslány nejpozději do konce ledna 2015.

Za tímto účelem byla vypracována tabulka v programu MS Excel, která obsahuje povinně vyplňované (oranžová pole) a nepovinné údaje a kterou si mohou obecní policie zkopírovat, vyplnit a zaslat zpět elektronicky na e-mailovou adresu straznik@mvcr.cz.

Postup vyplnění a zaslání:

Vyplňujte pouze oranžová a žlutá pole, ostatní buňky v tabulce mohou obsahovat předdefinované vzorce.

Soubor obsahující tabulku s vyplněnými údaji z důvodů dalšího zpracování ukládejte tak, aby:

Název souboru byl shodný s názvem Vaší obce bez diakritiky (např. „Chotebor“) a
Typ souboru zvolte Sešit Microsoft Office Excel, neukládejte tabulku ve formě souboru .pdf ani tabulku nekopírujte do programu Word.
Soubor přiložte jako přílohu k e-mailu (nevkládejte ji do textu e-mailu), po přiložení vyplněné tabulky k e-mailu tedy bude vypadat příloha např. „Chotebor.xls“.

Do předmětu e-mailu uveďte název obce - statistika - příslušný rok, za který jsou údaje uvedeny (např. Chotěboř – statistika – 2013).

Tabulku je možné také vytisknout, vyplnit a zaslat v listinné podobě (preferovanou variantou je však zaslání e-mailem), a to na adresu:

Ministerstvo vnitra ČR
odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství
poštovní přihr. 21/OBP
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7

Také lze případně vyplněnou tabulku poslat na faxové číslo: 974 833 557 (při použití tohoto způsobu se však často vyskytují problémy s čitelností vepsaných údajů – je proto vhodné zapisovat údaje vedle příslušných řádek přímo na bílý okraj papíru).

Na výše uvedené kontakty je možné také zasílat případné dotazy související s touto problematikou.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 15. prosince 2014
 

vytisknout  e-mailem