Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Typologie terorismu

„Klasické“ teroristické metody

Střelba, použití sečných a bodných zbraní, ubití

 • akce namířená do davu anonymních osob
 • akce zaměřená na konkrétní osoby (politiky, ekonomické špičky, umělce, žurnalisty)
 • akce zaměřená na konkrétní národy či jiné skupiny osob (Izraelce, Američany, vojáky, policisty atd.), zařadit sem lze boj mezi Kurdy a Turky, probíhající v řadě západoevropských zemí, při kterém jsou tyto země pouze pasivním bojištěm
 • specifickou kapitolou cílů by mohli být oficiální zahraniční hosté

Výbuchy pum samy o sobě

(cílem je místo samo a ničivá síla je výhradně silou bomby, požáru či sesuvu budovy) 

 • namířené na nijak nevybírané budovy
 • namířené na místa, kde se shromažďuje mnoho lidí: náměstí, supermarkety, sportoviště, zábavní parky, místa konání kulturních akcí, nemocnice
 • namířené na konkrétní instituce (zastupitelské úřady, soudní budovy, sídla politických stran, státní úřady, kasárny)
 • místa hojně navštěvovaná turisty
 • na místa, kudy se pohybují konkrétní osoby, pumy v jejich vozidlech
 • útoky na budovy či místa, která obývají či navštěvují konkrétní národy či skupiny osob: ubytovny, restaurace
 • výbuchy, mající za cíl vyvolat zmatek v době voleb a referend
 • výbuchy, poškozující komunikační tepny (mosty, železnice, metro, letiště, datové kabely, produktovody, vodovody); útoky na samotné dopravní prostředky – letadla, vlaky, autobusy, lodě – kde je cílem subjekt zničit, ne unést
 • sabotáže, zamířené na ekonomické provozy (továrny, elektrárny, založené požáry lesů a polí – ekonomický dopad je přitom přítomen i při většině útoků zmíněných dále

Výbuchy iniciující další ničivou činnost

 • útok na chemické provozy; nebezpečí představují i chladící agregáty ledních stadionů, kde je používán amoniak
 • útok na jaderné provozy (jaderné elektrárny, školní reaktory, výzkumné závody ap., nebo dokonce sila jaderných zbraní) – konvenční útok na tyto cíle je o mnoho snazší a levnější, než vyrobení či krádež atomové bomby
 • útok na vodní rezervoár (přehradu nebo protipovodňovou hráz), což znamená riziko zaplavení velkých rozloh území
 • útok na místa koncentrace vysoce hořlavé hmoty, nesoucí s sebou znečištění životního prostředí
 • vyloučit nelze ani výbuch, který iniciuje lavinu či sesuvy půdy nebo kamenů do údolí
 • zařadit sem lze snad i útoky na věznice, kdy uprchlí vězni mohou destabilizovat situaci v zemi

Únosy, braní rukojmí

 • únosy anonymních nebo konkrétních významných osob (spojené s dalšími požadavky - propuštění jiných teroristů, přečtení požadavků teroristů v médiích; pokud jde zároveň o výkupné, dalo by se to spíše nazvat trestným činem prostým); mohou být uskutečněny na zemi, na lodi, v letadle
 • obsazení celé budovy a kladení požadavků

Různé formy násilí na turistech  

 • útoky namířené na turisty, které mají za cíl poškodit zejména ty země, pro které je velkým přínosem cestovní ruch – tyto akce je důležité sledovat zejména v ohledu rizik pro zahraniční turistiky občanů ČR

Dopisní  bomby

 • dopisní bomby (které užíval americký atentátník Unabomber či rakouský Fuchs)

Další 

 • útoky na umělecké památky v galeriích i jinde
 • poškozování provozuschopnosti vozidel (cukr v benzínových nádržích, písek v mechanismu kol lokomotiv)
 • šíření zmatku, poplašné zprávy vedoucí k chaosu, při kterém dojde ke zranění či ušlapání lidí (to lze i bez užití jakékoli zbraně)

Specifické cíle postmaterialistického a environmentálního (ekologického) teroru  

 • ničení restaurací (McDonald, KFC)
 • útoky na lidi nosící kožichy, útoky na jatka, na laboratoře, v nichž provádějí pokusy na zvířatech atd.
 • zatloukání hřebíků do kmenů stromů, aby nemohly být vytěženy dřevorubci


Odbor bezpečnostní politiky, 9.6.2009

vytisknout  e-mailem