Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tučín: Vesnice roku 2009

Pohled na TučínPohled na Tučín

Obec Tučín se letos zapsala do dějin soutěže Vesnice roku zlatým písmem. Po vítězství v krajském kole, kde ji vybrala ze třiatřiceti obcí Olomouckého kraje hodnoticí komise jako tu nej…, potvrdilo její volbu jako správnou vítězství v celostátním kole. Tučín se soutěže zúčastnil už počtvrté. Předloni vybojoval Modrou stuhu za bohatý společenský život. 
 
O účast v soutěži, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Svazem měst a obcí ČR a Spolkem pro obnovu venkova, je mezi obcemi každoročně větší zájem. Zatímco se například v roce 2007 přihlásilo do soutěže 264 vesnic, za rok už jich bylo 309 a letos soutěžilo 325 českých a moravských obcí. Cíl soutěže je jednoznačný: podpora rozvoje v obcích. O absolutním vítězi rozhodla jedenáctičlenná porota, která posuzovala nejen architektonickou podobu obcí, ale i jejich kulturní či sportovní aktivity. Vítězem vyhlásil v sobotu 12. září v Luhačovicích ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška malou obec Tučín, kde žije 454 obyvatel. 
 
Odměna padne na investice
 
Vedle prestižního titulu získala obec současně dvoumilionovou dotaci na připravované projekty. Vítězství v krajském kole bylo korunováno stotisícovou odměnou z rozpočtu Olomouckého kraje, určenou na uspořádání slavnostního vyhlášení krajského kola Vesnice roku 2009. „O tom, jak budou použity získané finanční prostředky, není zatím rozhodnuto, a bude to předmětem jednání zastupitelstva obce. Máme zpracovaný Program obnovy venkova a spoustu dalších studií na různé investiční záměry, jejichž realizací bychom chtěli zlepšit život občanů v naší vesnici. Plánujeme vybudování cyklostezky mezi Tučínem a sousední obcí Želatovice, kam dojíždějí děti do školy a občané k lékaři a na poštu. Rádi bychom rekonstruovali areál koupaliště, zateplili budovu mateřské školky, zpevnili místní komunikace, opravili chodníky. Máme zpracovanou studii na rozšíření a rekonstrukci stávající kaple a mnoho dalších. Vybírat je určitě z čeho a záleží na zastupitelích, jakou prioritu zvolí,“ řekla nám místostarostka Ing. Jana Slaměníková. 
 
Spolkový život vede prim
 
Komise ocenila vedle projektů obce především její spolkovou činnost a pospolitost místních lidí. Právě zájem a snaha prezentovat svou obec a dlouholetá práce občanů a spolků na rozvoji venkova byla motivem k podání přihlášky. „Tučín je skutečně malá obec, kde nejsou výrazné, turisticky lákavé objekty. Velkým bohatstvím je společný život s velkou nabídkou kulturního, sportovního a společenského vyžití. Chtěli jsme na tuto každodenní práci našich občanů poukázat a tak trochu se s ostatními podělit o dění v obci,“ řekl nám starosta Jiří Řezníček už po vítězství v krajském kole. 
 
Podle jeho názoru přivedl obec k vítězství právě všestranný život obce, kde se mimo již zmiňovaný velmi bohatý kulturní, společenský a sportovní život vysázela v posledních letech spousta zeleně v ovocných alejích, sadech, biokoridorech a biocentru, upravila se veřejná prostranství a zlepšila občanská vybavenost. Velký podíl na vítězství má společné úsilí a vzájemné propojení spolků, spolupráce se zemědělci, zapojení dětí a mládeže a snaha občanů všech věkových kategorií o rozvoj obce, pro které je obrovský úspěch oceněním jejich práce pro obec.  
 
Ze spolků, které mají největší zásluhu na obnově kulturních tradic v obci, starosta Řezníček upozorňuje na Sešlost obecních nadšenců a místní Sbor dobrovolných hasičů. Jejich členové svou prací obci hodně pomáhají. Jen pro zajímavost uveďme, že se v Tučíně pravidelně koná country festival Tučínský špekáček, do kterého se zapojují i děti a mládež. Spolky neustále připravují nové aktivity a žijí opravdu naplno, což je velká deviza pro budoucnost obce. 
 
Vítězství v soutěži Tučínské jednoznačně zavazuje k tomu, aby nepolevili v činnosti, pokračovali v započaté práci a snažili se neustále zlepšovat podmínky pro spokojený život všech občanů. Někteří z nich dokonce přijeli představitele obce do Luhačovic podpořit a společně s nimi prožívali napětí a očekávání výsledků. „Atmosféra v obci byla a stále ještě je úžasná. Všichni jsou nadšeni výsledkem a už se objevují první nápady, co by se dalo ještě udělat, jaké další akce podniknout a podobně. Pro všechny občany se ocenění stalo vzpruhou a motivací k další aktivitě. Po návratu starosty ze zahraniční služební cesty naplánujeme společnou oslavu pro všechny občany, neboť je to hlavně jejich zásluha a jejich vítězství,“ přiblížila nám atmosféru v obci místostarostka Ing. Slaměníková. 
 
Jednou za dva roky mají vítězné obce možnost prezentovat se v Bruselu na mezinárodním fóru a Tučínští se ho rádi zúčastní, aby mohli prezentovat výsledky své práce i ve světě.   
 
TEXT PhDr. Eva Fišerová 
FOTO Archiv OÚ Tučín  

 

vytisknout  e-mailem