Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trojpředsednictví Francie, České republiky a Švédska

Každé předsednictví v Radě EU je zastřešeno tzv. trojpředsednictvím (předsednickým triem). V jeho rámci úzce spolupracují tři po sobě následující předsednické země na základě osmnáctiměsíčního programu připraveného ve spolupráci s Generálním sekretariátem Rady.

Česká republika tvoří předsednické trio společně s Francií a Švédskem. Společný osmnáctiměsíční program byl schválen na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 14. prosince 2021 a v současnosti je naplňován první zemí trojpředsednictví, Francií.

Pokud jde o oblasti spadající do působnosti Ministerstva vnitra, předsednické trio pokračuje v projednávání návrhů v rámci Paktu o azylu a migraci směrem k vytvoření plně funkční komplexní azylové a migrační politiky Evropské unie. Bude prohlubovat spolupráci s třetími zeměmi v boji proti nelegální migraci a obchodování s lidmi a návratové politice. Společným cílem tria bude také posílení Schengenu jako prostoru volného pohybu bez kontrol na vnitřních hranicích.

Trio usiluje o zlepšení vnitřní bezpečnosti v EU prostřednictvím boje proti terorismu, radikalizaci, násilnému extremismu a organizovanému zločinu. Vedle boje proti obchodu s lidmi či drogami a nelegálnímu obchodu se zbraněmi se zaměřuje na zefektivnění boje proti sexuálnímu zneužívání dětí, otázku praní špinavých peněz a konfiskace výnosů z trestné činnosti, kriminalitu proti kulturnímu dědictví, trestnou činnost v oblasti životního prostředí či rozbíjení vysoce rizikových zločineckých sítí působících v EU. Trio se dále zaměřuje na zvyšování solidarity, připravenosti a účinnosti reakce v rámci krizového řízení, pokud jde o mimořádné přírodní, člověkem způsobené a zdravotní události, které nabraly na aktuálnosti zejména díky ruské agresi vůči Ukrajině. Pozornost je věnována i posilování odolnosti kritické infrastruktury.

Vedle zmíněných oblastí jsou v popředí společného zájmu tria nové návrhy Evropské komise předložené v balíčku k posílení demokracie a integrity voleb. V rámci implementace Evropského akčního plánu pro demokracii je kladen důraz též na boj proti hybridním hrozbám, škodlivým aktivitám v kyberprostoru a dezinformacím, zejména v kontextu voleb. Trio se rovněž věnuje oblasti digitalizace a umělé inteligence.

vytisknout  e-mailem