Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trestnoprávna a kriminologická analýza ukladania a výkonu trestu povinnej práce v Slovenskej republike

Šimunová, L. 

Trestnoprávna a kriminologická analýza ukladania a výkonu trestu povinnej práce v Slovenskej republike
SOUHRN
Autorkin príspevok monitoruje trestnoprávne a kriminologické aspekty ukladania trestu povinnej práce v Slovenskej republike na základe získaných štatistík Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Poskytuje aj základné porovnania s českou právnou úpravou. Autorka príspevku analyzuje najmä kriminologické údaje, ako vek, pohlavie, zamestnanie, vzdelanie, národnosť tých odsúdených, ktorým bol uložený trest povinnej práce. Podáva tak predstavu o profile odsúdeného, ktorému bol uložený trest povinnej práce v Slovenskej republike.
       
 
Criminal a criminological analyse of the punishment of compulsory labor in Slovak republic.
SUMMARY
Author's contribution monitors criminal and criminological aspects of sentencing compulsory labor in the Slovak republic on the basis of the statistics of the Ministry of Justice of the Slovak republic. It offers basic comparison to czech legal code. The author analyzes particular criminological datas such as age, sex, occupation, education, ethnicity of those sentenced, which sentence has been imposed compulsory labor. She serves as an idea on the complete profile sentenced to compulsory labor in Slovak republic.
 
 
Strafgerichtlich und Kriminologische Analyse und Speicherung des Satzes der obligatorischen Arbeit in der Slowakischen Republik.
ZUSAMMENFASSUNG
Autor Beitrag Monitor Straf-und kriminologische Aspekte der Zwangsarbeit verurteilt in der Slowakischen Republik auf der Grundlage der Statistiken des Justizministeriums der Slowakischen Republik. Der Autor analysiert den Beitrag der insbesondere kriminologische Daten, wie Alter, Geschlecht, Beruf, Bildung, ethnische Zugehörigkeit der Verurteilten, die Strafe wurde verhängt Zwangsarbeit hat. Dient als Idee auf das komplette Profil zu Zwangsarbeit in der zeitgenössischen slowakischen Republik verurteilt.

vytisknout  e-mailem