Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Transparentnost při rozdělování podpory a v čem tkví kouzlo jednoho webu

Jak jsou na tom weby v třetím kole s informacemi o veřejné správě a elektronickými službami? Své postřehy přinášejí Hana Haubertová, Václav Sýkora a Kamil Válek.

Hana Haubertová
: Stránky obce Rapotín jsou přehledné, dokumenty jsem nalezla okamžitě. Výborně zpracovaná je záložka obec obecní úřad, kde je informace co mohu vyřídit zde a s čím musím na obecní úřad s rozšířenou působností. Navíc jako třešnička na dortu mají stránky funkci přečíst nahlas. Dalším milým překvapením je v pravé části stránek umístěný modul nejen pro seniory, kde je navigace zjednodušená pomocí velkých ikon. Také kontakty na zastupitele jsou dobře naplněné. Ve struktuře stránek obce Líbeznice se uživatel na první pohled okamžitě zorientuje. Barevně jsou odlišeny tematické okruhy, zeleně zvýrazněné pole s rychlou navigací je výborné. Horizontální záložky jsou logicky seřazené a velmi dobře naplněné informacemi. Chválím možnost zvětšování textu webových stránek, je to velmi užitečné pro spoustu uživatelů. Opět pouze při hledání základních dokumentů obce, jako například žádosti, jsem se musela dlouho probírat různými záložkami.

Sadov nabízí graficky zajímavé, přehledné, snadno pochopitelné stránky s jasnou strukturou. Všechny dokumenty jsou v jedné záložce, informace jsou přehledně uspořádané. Jenom kontakty na zastupitele jsou bohužel nefunkční. Křižany mají průměrně zpracované stránky, veškeré dokumenty jsou umístěné pouze v sekci Povinně zveřejňované informace. Možná by stálo za zvážení v levém menu tematicky seřadit sekce tak, aby záležitosti obce z hlediska samosprávy a následně dalších informací byly v jiném pořadí. Oceňuji informace o historii obce a zpracování kroniky Křižan. Z mého pohledu jsou stránky obce Radimovice dobře naplněné informacemi, ale nejsou vůbec uživatelsky příjemné kvůli až příliš strohé grafice. Opět jsem měla problém najít základní formuláře, které obvykle lidé na stránkách samospráv hledají. Žádosti jsem po delší době nalezla skryté u řešení životních situací v sekci Co mám dělat, když... Kdybych se jako občan obce chtěla spojit s někým ze zastupitelů, bohužel bych kontakt nenalezla. Prolinky u jednotlivých jmen nejsou naplněné žádnými údaji.

Olomouc má výborný web. Asi zatím nejlepší stránky, které jsem do této chvíle hodnotila. Jednoduché, přehledné, logické, jasné. Informace jsou seřazeny a nabízeny tak, že nemusím mít „právnické vzdělání“ a složitě dohledávat, co vše potřebuji k řešení dané životní situace, protože se vše dozvím naprosto jasně, přehledně a s odkazy na další požadované doklady nebo dokumenty. Opravdu výborné. Jediné, co by se dalo ještě vylepšit, je umístění modulů přečíst nahlas a zjednodušených stránek pro seniory, které už některé jiné weby mají. Přehledné, vizuálně velmi příjemné stránky města Blovice nabízejí jasnou strukturu a jsou velmi dobře naplněné informacemi. Výborně jsou umístěny formuláře, které jsou rozčleněny podle jednotlivých odborů úřadu. I na těchto stránkách je umístěný modul pro seniory a modul přečíst nahlas. Vertikální záložky jsou hezky přehledné a výborně naplněné. Chválím i úplnost všech povinně zveřejňovaných informací a statistické údaje. Jediné, co bych asi doplnila, je mapa s umístěním města v rámci republiky nebo alespoň kraje hned na úvodní stránce. Je také dobré, když má občan možnost kontaktovat všechny zastupitele, alespoň prostřednictvím elektronické pošty. Tyto informace na webu bohužel nejsou. Také právní předpisy města by si zasloužily vlastní záložku.

U města Úštěk mi přijde trochu nadbytečná úvodní stránka, ze které se přes volbu jazyka teprve dostanu do vlastního webu. Moc hezké stránky s jasnou strukturou, jako uživatel se okamžitě zorientuji a velmi jednoduše najdu vše, co potřebuji. Zajímavě je naplněna historie města. Jenom malá mapa s lokalizací města by se mi na stránkách také líbila. Kontakty na jednotlivé zastupitele také chybí. Stránky města Bruntál pro mne nejsou úplně uživatelsky příjemné, ve srovnání s jinými weby mají trochu „studený“ banner, kde je umístěná grafická výplň a nadpis město mezi horami a vodou, ale nedozvím se, kde se Bruntál nachází. Mám na mysli jednoduchou mapku s lokalizací, kterou běžně používají i malé obce. Moc nefandím rozdělení záložek na sekce občan a podnikatel, protože i podnikatel bývá občanem města a opačně. Výborně jsou umístěny formuláře, které jsou rozčleněny podle jednotlivých odborů úřadu, a které jsou dokonce ke stažení v několika různých formátech. Chybí mi kontakty na jednotlivé zastupitele. Chválím úplnost všech povinně zveřejňovaných informací a samostatnou záložku s právními předpisy města.

Mariánské Lázně mají na první pohled hezké stránky. Výrazný banner v horní části webu zaujme. Opět nevím, kde se Mariánské Lázně nachází. Na hlavní stránce v úvodnících článků narazíte na neustále se opakující stejnou fotografii u všech informací z radnice. Dále jsem na webu bohužel nenalezla formuláře, které občan nejčastěji hledá a to ani v povinně zveřejňovaných informacích. Právní předpisy města jsou schované pouze v sekci povinně zveřejňovaných informací a musela jsem je dlouho hledat. Lepší to není ani u informací o zastupitelích. U všech je uvedená adresa sídla městského úřadu, u některých je uvedeno telefonní číslo. Teplice mají opravdu originální pojetí stránek, ale rozdělení jednotlivých záložek mne trochu zarazilo. Pojmenování – Chci se dozvědět, Chci zařídit, Chci kontaktovat a Chci se bavit, je sice nápadité, ale pokud se chci jako občan dozvědět o aktuálním dění ve městě a otevřu odkaz, není to pro mne přitažlivá forma informování. Příliš strohé a neosobní, spíš seznam než lákavé informace. Pokud Chci zařídit, tak formuláře naštěstí najdu, ale pokud Chci kontaktovat jednotlivé zastupitele města, tak se mi to nepovede, s výjimkou primátora a náměstka primátora. Když se Chci dozvědět, jaké informace podle zákona č. 106 město poskytlo, tak se to nedozvím, protože na webu i přes povinnost zveřejňování prostě nejsou. Z mého subjektivního pohledu se mi stránky města Zábřeh moc nelíbí. Jsou zvláštní. Naplněnost informacemi je také jiná, než bych čekala. Organizační struktura úřadu ani struktura webu není pro běžného uživatele jasná. Formuláře jsem hledala hodně dlouho, pak jsem v povinně zveřejňovaných informacích našla zmínku o tom, že vzory tiskopisů jsou k dispozici na odborech a odděleních. Kontakty na ně se mi ale nalézt nepodařilo. Jako občan bych s informacemi získanými z oficiálního webu spokojená nebyla.
 
Václav Sýkora: V kategorii Vesnice, Městys hodnotím jako nejlepší webové stránky Rapotína. Jsou uživatelsky příjemné a dobře se v nich orientuje. Velmi užitečná je stránka pro handicapované občany a vůbec pro všechny, které by obtěžovala grafika a hledají informace. Rovněž je možné zveřejněné informace vyslechnout z audionahrávky. Stránky jsou aktuální a přinášejí všechny potřebné údaje o veřejné správě. Velmi oceňuji přehledné rozčlenění správních agend – návštěvník stránek se dozví, co může vyřídit přímo na obecním úřadě a s kterými záležitostmi se musí obrátit na úřad obce s rozšířenou působností – zde se odkazuje i na jeho formuláře a je třeba poznamenat, že Městský úřad Šumperk (byť nehodnocený) je má skvěle zpracované. Kromě přehledu běžných agend se návštěvník stránek dozví podrobnosti o hospodaření obce a rozpočtu, veřejných zakázkách, strategickém plánu rozvoje obce či o investičních i neinvestičních akcích. Web informuje o čilém dění v obci, o spolkovém, kulturním i sportovním životě. Pozitivně hodnotím i obecní Facebook, kalendář akcí i zajímavou fotogalerii.

Hodnocení v kategorii měst bylo z pohledu posuzování informací o veřejné správě velmi složité. Všechna města totiž nabízejí široké spektrum služeb a informace o veřejné správě jsou na vysoké úrovni. Protože jsem musel určit pořadí, rozhodovaly skutečně jen detaily. Za existence všech povinných či žádoucích informací jsem posuzoval zejména přehlednost stránek a rychlost vyhledání informace. Z tohoto pohledu u mne v konkurenci i velkých měst včetně statutárních zvítězil Zábřeh. Z pohledu grafického ztvárnění velmi střídmé, pro někoho možná nudné stránky, avšak pokud jde o vyhledávání informací o obci, dění v ní a o poskytovaných veřejných službách, je vidět, že ten, kdo tvořil náplň stránek, uvažoval komplexně. Jednotlivé sekce jsou roztříděny logicky, není nutno se dlouho proklikávat – v té jednoduchosti jsem našel kouzlo zábřežského webu. Nabízí se přehledný rozpočet, včetně všech rozpočtových změn, přehled zrealizovaných projektů, formuláře, návody na řešení životních situací. Pro stavebníky bude užitečné využití elektronické žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Občan se může objednat on-line, na webu se dozví o stavu vyřízení žádostí. Může využít služeb SMS infokanálu, sledovat facebookové stránky, aktuální dopravní informace, přečíst si městský zpravodaj či zalistovat v kronice. A pokud někoho nudí strohá grafika stránek, může vstoupit do sekce virtuálních prohlídek a tam se kochat krásami města.

Kamil Válek: Na webu Olomouce je magistrát popsaný velmi podrobně a precizně. Nedílnou součástí je popis odboru s vazbou na další podrobnosti, životní situace a kontakty na zaměstnance. Velmi vhodně je to doplněno relevantními odkazy na dokumenty nebo jiné stránky, které mají vazbu na konkrétní odbor či oddělení. Co se týká elektronických služeb, velmi mě zaujalo Poskytování finanční podpory z rozpočtu státutárního města Olomouce. Celý proces podání žádosti je plně převedený do elektronické podoby, pokud je žadatel ověřený, tak nemusí již nic na magistrát dokládat v papírové podobě. Aplikace je vhodně doplněná přehledem poskytnuté finanční podpory. Tady je však škoda, že přehled je dostupný pouze v excelovské tabulce, přestože se nabízí on-line zobrazení. Tabulka je však zpracována velmi přehledně a předkládá maximum informací o poskytnutých finančních prostředcích. Krásná ukázka transparentnosti rozdělování finanční podpory... U obce Křižany  jsou informace o úřadě přehledné a obsáhlé. Velmi vhodně je použito společné sekce Obecní úřad, kde je všechno podstatné na jednom místě. Elektronické služby jsou rovněž pod společným odkazem, některé jsou však dostupné přímo z hlavního menu – veřejné zakázky nebo mapový portál, kde je patrné maximální využívání externích aplikací. Ty jsou buď komerční, nebo zpracované na volně dostupných technologiích (Lokální varovný systém obce Křižany). Právě volně dostupné technologie umí v daleko větší míře využít ve prospěch občanů menší obce. Což je pochopitelné, protože rozpočet malé obce na tvorbu webu se nedá porovnat s finančními prostředky, které mají pro takové účely k dispozici velká města.

Připravila Ivana Jungová
 

Hodnocení porotců

Informace o veřejné správě a elektronické služby
Kategorie Vesnice, Městys
Hana Haubertová: 1. Rapotín, 2. Líbeznice, 3. Sadov, 4. Křižany, 5. Radimovice
Václav Sýkora: 1. Rapotín, 2. Křižany, 3. Líbeznice, 4. Sadov, 5. Radimovice
Kamil Válek: 1. Křižany, 2. Líbeznice, 3. Sadov, 4. Rapotín, 5. Radimovice


Kategorie Města
Hana Haubertová: 1. Olomouc, 2. Blovice, 3. Úštěk, 4. Bruntál, 5. Mariánské Lázně, 6. Teplice, 7. Zábřeh
Václav Sýkora: 1. Zábřeh, 2. Blovice, 3. Bruntál, 4. Olomouc, 5. Mariánské Lázně, 6. Teplice, 7. Úštěk
Kamil Válek: 1. Olomouc, 2. Bruntál, 3. Úštěk, 4. Mariánské Lázně, 5. Zábřeh, 6. Teplice, 7. Blovice

vytisknout  e-mailem