Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Červen 2021 

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor prevence kriminalit

Tisková zpráva
červen 2021


Pravidelné zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality – červen 2021
Dne 24. června 2021 se konalo zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPPK), které mělo následující program:

  1. Příprava Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2026 – seznámení s aktuálním textem Strategie před jeho zasláním k finálním připomínkám členů RVPPK před odesláním do meziresortního připomínkového řízení – Ministerstvo vnitra
  2. Aktuální témata kriminality páchané dětmi a na dětech vč. informace z pracovní skupiny k Systému včasné intervence a Týmům pro mládež – Ministerstvo vnitra (ve spolupráci s MPSV a PMS)
  3. Prezentace Metodiky identifikace oběti trestných činů – Policejní prezidium ČR
  4. Různé

V rámci bodu 1 JUDr. Barbořík představil postup přípravy Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2026, kdy především konstatoval, že jsou již připraveny karty pro 6 ze 7 strategických cílů, které následně podrobněji představil. Dále přednesl návrh, že pro další práci se strategií je možné zvážit jiné období její platnosti, a to 2022-2027 a vyhodnocovat a aktualizovat ji vždy po 2 letech.
V bodu 2 byla Mgr. Bělohlávkovou představena aktuální témata kriminality páchané dětmi a na dětech. Dále zazněla informace z pracovní skupiny k Systému včasné intervence a Týmům pro mládež. JUDr. Barbořík doplnil poznámkou o důležitosti funkce koordinátora této skupiny.
Bod 3 byl věnován Metodice identifikace oběti trestných činů, kterou představila pplk. Mgr. Petrovičová, LL.M. z Policejního prezidia ČR. Ta obsahuje i manuál pro policisty, který bude součástí školení všech policistů, a který formou rozcestníku pomáhá při identifikaci zvlášť zranitelných obětí. Prezentováno bylo i nové video „Každá oběť má právo na citlivý přístup“, které připomíná mj. využívání speciálních výslechových místností ze strany Policie ČR. JUDr. Barbořík navrhl, aby se tato aktivita propagovala i v rámci budoucího předsednictví ČR v EU.
Na závěr informoval JUDr. Barbořík o plánovaných Národních preventivních dnech, které se uskuteční 6.–7. října 2021 v Plzni (on-line či hybridní formou) a které nahradí zářijové jednání RVPPK.
Příští zasedání RVPPK se uskuteční v říjnu a listopadu 2021, termíny a program budou finalizovány během léta.

Přílohy:
Příloha ad bod 2 – SVI062021.pdf  
Příloha ad bod 3 – Metodika identifikace obětí trestného činu.pdf


Kontakt:
Odbor prevence kriminality MVČR, opk@mvcr.cz, tel.: +420 974 832 255

vytisknout  e-mailem