Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Květen 2013 

 Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen RVPPK) se konalo ve čtvrtek 30. května 2013 v budově Ministerstva vnitra na Letné. Jednání řídila ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen OPK) Mgr. Jitka Gjuričová. Jednání bylo tentokrát podle plánu činnosti RVPPK zaměřeno na téma pomoci obětem trestných činů.
      Prezentace Mgr. Pavla Šterna, ředitele Probační a mediační služby ČR (PMS ČR), se věnovala problematice restorativní justice. V rámci projektu podpory a poradenství obětem trestných činů, který PMS ČR realizoval v letech 2011 až 2012 ve spolupráci s Asociací občanských poraden (AOP), byla zejména vytvářena síť dostupných služeb pro oběti trestných činů. Poradenství se díky tomu stalo komplexnějším a další restorativní aktivity více umožnily aktivní zapojení pachatele, oběti a dotčené komunity do procesu řešení následků trestného činu. Na základě zkušeností z projektu vznikl manuál dobré praxe. Zmíněnou prezentaci najdete ZDE.
      O aktivitách Ministerstva vnitra v oblasti domácího násilí referovala  Mgr. Alena Horáková z odboru prevence kriminality MV. Více čtěte v její prezentaci.
      Informace o aktivitách expertní skupiny zabývající se prací se zvlášť zranitelnými oběťmi trestné činnosti a využitím výslechových místností pro dětské oběti a svědky zazněly v příspěvku Mgr. Ivy Fürbacherové z OPK MV. 
      Zástupce Vězeňské služby ČR ing. Michal Řeháček hovořil o projednávaném návrhu zákona o výkonu trestu odnětí svobody a zákona o výkonu vazby, jehož ustanovení (§ 40 odst. 2). vytváří možnost využívat u odsouzených techniky restorativní justice V loňském roce byl standardizován 18měsíční terapeutický program pro pachatele obecného násilí, včetně domácího násilí. Program probíhá ve věznici Vinařice – obdobné programy jsou realizovány ve věznicích Ostrov a Liberec. 
      Příští zasedání RVPPK se bude konat ve čtvrtek 27. června 2013.
 
 
Odbor prevence kriminality MV
Mgr. Květa Dočkalová

 

vytisknout  e-mailem