Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Únor 2014 

Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen RVPPK) se konalo ve čtvrtek 27. února 2014 v budově Ministerstva vnitra na Letné. Jednání řídil Mgr. Radek Jiránek, zástupce ředitelky odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen OPK) Mgr. Jitky Gjuričové. 
         
 Na zasedání byla projednána následující témata:
  • Standardizované programy zacházení s odsouzenými a programy přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  • Návrh systémové změny souvisejících zákonů s cílem rozšířit možnosti alternativních způsobů oddlužování osob, které se ocitly v obtížné sociální situaci včetně pachatelů trestné činnosti
  • Manuál k projektu „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“
  • „Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2013“ a schválení do meziresortního připomínkového řízení
  • Plán činnosti RVPPK na rok 2014
Informaci o realizaci standardizovaných programů zacházení s odsouzenými a o realizaci přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody přednesl Ing. Michal Řeháček z Vězeňské služby. Konstatoval, že počet odsouzených v loňském roce se opět zvýšil a míra recidivy zůstává na 64,3 %. Tento údaj patří mezi zeměmi západní Evropy k těm vyšším. Vysokou recidivu odsouzených vracejících se z výkonu trestu ovlivňuje zejména jejich zadluženost, neschopnost uplatnit se na trhu práce i ztráta pozitivních sociálních vazeb. Kompletní text informace najdete zde.
          
Na úvodní vystoupení navázal příspěvek Probační a mediační služby ČR o možnostech alternativních způsobů oddlužování osob, který přednesl Mgr. Pavel Štern, náměstek ministryně spravedlnosti. Hovořil o možnostech řešení výše uvedených problémů a o inspiraci účinnými modely, které fungují v zahraničí. Zdůraznil opět zásadní podmínku propojení a efektivní spolupráce všech zainteresovaných institucí včetně orgánů samosprávy v zájmu komplexního přístupu k problematice. Podrobné informace najdete na webu PMS.

V rámci pilotního projektu Bezpečná lokalita - Bezpečné bydlení, který je realizován od roku 2009 v Brně, vznikl Manuál bezpečného bydlení. Přítomné s ním seznámili zástupci Městské policie Brno Mgr. Petra Kubišová a Luboslav Fiala. Na základě dlouhodobých zkušeností, ověřovaných ve vybraném bytovém domě v Koniklecově ulici,  vznikla metodika, která může dobře sloužit všem majitelům, správcům a obyvatelům bytovým domů, zajímajících se o zlepšení a udržení bezpečnosti ve vlastním bydlišti. Manuál bezpečného bydlení byl již doporučen Poradním sborem pro situační prevenci kriminality a Republikový výbor pro prevenci kriminality ho schválil k dalšímu šíření mezi odbornou i laickou veřejností. Text manuálu bude zveřejněn po tiskové konferenci, která je plánovaná na duben 2014.
 
PhDr. Ivana Dostálová z OPK informovala o fázích procesu, kterými prochází „Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015 za rok 2013“. Zpráva byla členy RVPPK schválena k odeslání do meziresortního připomínkového řízení.Dále přítomní diskutovali o návrhu plánu činnosti RVPPK na rok 2014, z pléna vzešlo několik připomínek a doplňků, které byly zapracovány. Plán je k dispozici na webu MV.

V závěrečné diskusi poděkoval ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Mgr. Miroslav Scheinost všem, kteří dosud spolupracovali na analýze právního zakotvení prevence kriminality. K tomuto tématu proběhl kulatý stůl na Ministerstvu vnitra a jednání zástupců MV na Bezpečnostní komisi Svazu měst a obcí ČR, v plánu je také setkání s Asociací krajů. Zástupce kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Martin Martínek M.A. inicioval setkání na dané téma se členy RVPZRM a kanceláře Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Příští zasedání RVPPK se uskuteční ve čtvrtek 27. března 2014.
 

Odbor prevence kriminality, Mgr. Květa Dočkalová
 
 
 
 
 

vytisknout  e-mailem