Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Říjen 2019 

 

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor prevence kriminality

Tisková zpráva
říjen 2019
 

Pravidelné zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality – říjen 2019

Dne 31. října 2019 se v budově Ministerstva vnitra konalo pravidelné zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPPK). JUDr. Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality, v úvodu poděkoval za účast v hlasování per rollam k návrhu na zřízení hodnotící komise pro II. kolo Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019, které probíhalo ve dnech 11. až 18. října 2019. Návrh byl přijat a předložen ministru vnitra ke schválení.

Dalším bodem pak byla informace o druhých Národních dnech prevence, které se uskutečnily v Brně ve dnech 16. a 17. října 2019. Jejich součástí bylo i vyhlášení tři nejúspěšnějších projektů národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2019 zaměřené na prevenci kriminality mladistvých související s drogami a rovněž vítězů soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2019, jejímž tématem byla Prevence kriminality páchané dětmi a na dětech. Bližší informace o Národních dnech prevence jsou k dispozici na www.prevencekriminality.cz.

Dalšími body k projednání byly:
 Výzkum zaměřený na „Kriminální historii pachatelů závažné trestné činnosti“, kde se dá předpokládat, že data budou zajímavá zejména pro policii. Dále by mohla být využitelná pro nastavení některých systémů pro práci s odsouzenými osobami.

„Dosavadní zkušenosti Probační a mediační služby z implementace elektronického monitorovacího systému v praxi ČR“. Systém je v provozu 1 rok, nyní probíhá jeho vyhodnocení.

„Vyhodnocení činnosti Vězeňské služby České republiky v protidrogové politice za rok 2018“. Při testování na vstupu do vězení je cca 50 % pozitivních na nelegální drogy. Systém péče tvoří detoxikace, substituční léčba, adiktologické ambulance, poradny drogové prevence, bezdrogové zóny, specializované oddíly – dobrovolné léčení a ochranné léčení.

„Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody – mentoring“ a „Zajištění návaznosti péče o uživatele drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody formou case managementu“. Jedná se o dvě aktivity. První je vytvoření systému společného vzdělávání pro zaměstnance VS, PMS, sociální kurátory, zaměstnance úřadů práce, zaměstnance nevládních neziskových organizací, soudce a státní zástupce a další odborníky. Cílem je zlepšit propojení penitenciární a postpenitenciární péče. Druhou aktivitou jsou dvě Výzvy pro NNO, jedna pro oblast Mentoring – Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a druhá pro oblast zajištění návaznosti péče o uživatele drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Příští zasedání RVPPK se uskuteční 28. listopadu v budově MV, Nad Štolou 3, Praha 7, v místnosti č. 107.

Přílohy:
Příloha 1: Kriminální historie a recidiva pachatelů závažných trestných činů – IKSP (prezentace)
Příloha 2: Elektronický monitorovací systém po prvním roce provozu – PMS (prezentace)
Příloha 3: Vyhodnocení Plánu činnosti VS ČR v protidrogové politice – 2018 – VS (prezentace)
Příloha 4: Prezentace PDP1 a Výzva Mentoring – MS (prezentace)

Kontakt:
Odbor prevence kriminality MVČR, opk@mvcr.cz, tel.: +420 974 832 255

vytisknout  e-mailem