Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen RVPPK) se konalo ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v budově Ministerstva vnitra na Letné (MV). Jednání řídila ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen OPK) Mgr. Jitka Gjuričová. 

Na jednání byly projednány následující body:

  • Národní akční plán prevence dětských úrazů.
  • Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 k odeslání do vlády.
  • Realizace úkolů prevence sociálně nežádoucích jevů v resortu Ministerstva obrany.
  • Informace z výzkumu „Recidiva a recidivisté – možnosti trestní justice“.
  • Prezentace Epidemiologická situace v užívání drog a jeho následcích v České republice.

„Úmrtnost dětí na úrazy, četnost i závažnost úrazů se v poslední době v České republice snižuje. To svědčí nejen o dobrém systému zdravotní péče a soustředění závažných úrazů do dětských traumacenter s vysokou odbornou úrovní, ale i o efektivitě zavádění systémových opatření, preventivních aktivit a kampaní,“ uvedla  ve svém vystoupení vedoucí „Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti“ ustaveného v rámci Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 při Fakultní nemocnici Motol doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Toto centrum tvoří edukační, vědeckou i výzkumnou základnu pro problematiku prevence dětských úrazů a násilí na dětech, podílí se na pregraduální i postgraduální výuce, slouží jako WHO národní kontaktní centrum. Úzce spolupracuje zejména s „Národním registrem dětských úrazů“ při Fakultní nemocnicí Brno, s LF3 UK a Ministerstvem zdravotnictví a jeho úkolem koordinace aktivit zaměřených na prevenci úrazů a podporu bezpečného prostředí pro děti v ČR. Za alarmující je však třeba považovat skutečnost, že Česká republika stále patří mezi státy Evropské unie s vyšší úmrtností dětí na sebevraždy. K dané problematice vystoupila i MUDr. Iva Truellová z Ministerstva zdravotnictví s informací o národním semináři „Sebevraždy u dětí“ konaném v listopadu t.r. Více se dozvíte na webu MZ – www.mzcr.cz

 

    Zajímavé poznatky z výzkumu „Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice),“ který realizoval Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) v letech 2008-2009, prezentovala PhDr. Alena Marešová, Ph.D. Resume z výzkumu předložené na jednání RVPPK najdete přiložený níže, po ukončeném oponentním řízení bude celá závěrečná zpráva zveřejněna na www.ok.cz/iksp/publikace.html

Zasvěcenou prezentaci Epidemiologická situace v užívání drog a jeho následcích v České republice přednesl její autor Mgr. Vlastimil Nečas z Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Příští zasedání RVPPK se uskuteční dne 23. února 2012.

Související materiály:

Odbor prevence kriminality MV

Mgr. Květa Dočkalová

vytisknout  e-mailem