Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Duben 2015 

Tisková zpráva
ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality
 
Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen RVPPK) se konalo ve čtvrtek 30. dubna 2015 v budově Ministerstva vnitra na Letné. Jednání vedl Mgr. Radek Jiránek, pověřený řízením odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen OPK).
 
Zasedání mělo následující program: 
  • Dotační programy Úřadu vlády k podpoře romské integrace
  • Dotační řízení MŠMT na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015
  • Poznatky z viktimologického výzkumného šetření
  • Projednání a schválení priorit a hlavních témat pro zpracování nové Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020
V úvodu jednání se členové republikového výboru seznámili s výsledky dotačních programů resortu školství a Rady vládypro záležitosti romské menšiny na rok 2015. Informaci o dotacích Úřadu vlády k podpoře romské integrace podalMartin Martínek, M. A.,zástupce Rady vlády a všechny údaje najdete na webu zmíněné instituce.
 
Ing. Radka Heřmánková z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy seznámila přítomné s dotační podporou aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování (doc, 53 kB) – úplné informace jsou dostupné též na webu MŠMT.
 
Mgr. Radek Jiránek pak v diskusi mimo jiné ocenil skutečnost, že dotační řízení v oblasti prevence jsou provázána metodicky i účastí zástupců spolupracujících institucí ve výběrových komisích. Jednoznačným přínosem je také postupující elektronizace dotačních procesů, která v jednotlivých resortech probíhá.
 
PhDr. Milada Martinková z Institutupro kriminologii a sociální prevenci seznámila s výsledky třetí výzkumné sondy z roku 2013, která byla součástí viktimologickém výzkumu realizovaného IKSP od roku 2010. Průběžně prováděné sondy vždy za jednoleté období poskytují cennou možnost srovnání dat. Prokazují mimo jiné také značnou míru latentní (nehlášené) kriminality. Při dalším dotazování bude vhodné zařadit otázky po příčinách tohoto jevu. Z diskuse dále vyplynul návrh na zařazení úkolu pravidelného sledování viktimizace do připravované Strategie prevence kriminality na období let 2016 až 2020. Příspěvek dr. Martinkové najdete zde (doc, 33 kB), plné znění bude publikováno v časopisu Kriminalistika č.2/2015.
 
Přítomní poté diskutovali o předloženém návrhu odboru prevence kriminality shrnujícím hlavní témata a priority, na které by se měla výše zmíněná strategie zaměřit. Shodli se na úpravách návrhu v zájmu zpřesnění úkolů a přehledné struktury dokumentu. OPK připomínky zpracuje a rozešle je členům RVPPK tak, aby mohli vypracovat podklady za své resorty dle stanoveného harmonogramu přípravy dokumentu do června t.r.
 
Příští zasedání se koná ve čtvrtek 28. května 2015.
 
 
Mgr. Květa Dočkalová, odbor prevence kriminality MV

vytisknout  e-mailem