Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Červen 2019 

 

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor prevence kriminality

Tisková zpráva
červen/červenec 2019

Pravidelné zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality – červen 2019

Dne 27. června 2019 se v budově Ministerstva vnitra konalo pravidelné zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPPK). Hlavním bodem programu byla problematika sociálně vyloučených lokalit.

Konkrétními body pak byla prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách z pohledu občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, práce Policie ČR ve vztahu k menšinám, přínosy prevence sociálně patologických jevů a finanční dopady předčasných odchodů ze vzdělávání na veřejné rozpočty. Posledním bodem pak byly s touto problematikou související projekty prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, konkrétně Asistent prevence kriminality a Domovník-preventista.

RVPPK se usnesl, že je potřeba, aby jednotliví členové vzájemně spolupracovali při vzniku nejen strategických, ale i metodických materiálů včetně jejich zasílání k vyjádření dotčeným členům, zejména pokud se předpokládá jejich účast na plnění úkolů vyplývajících z těchto materiálů či se jiným způsobem týkají jejich působnosti.

Dále proběhla, mimo jiné, informace o Strategii práce policie ve vztahu k menšinám pro období do roku 2020 a jejím akčním plánu.

JUDr. Barbořík a JUDr. Koníček z OPK upozornili na potřebnost dále rozvíjet úspěšný projekt Asistent prevence kriminality, který existuje již deset let, a pilotní projekt Domovník-preventista. Oba tyto projekty jsou důležitou součástí preventivní práce právě ve vyloučených lokalitách a je potřeba již nyní hledat možnosti jejich finančního zajištění v budoucnu.

Příští zasedání RVPPK bude výjezdní a uskuteční se 25. nebo 26. září 2019

Přílohy:

Kontakt:
Odbor prevence kriminality MVČR, opk@mvcr.cz, tel.: +420 974 832 255

vytisknout  e-mailem