Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Září 2018 

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor prevence kriminality3. října 2018

Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality 27. září 2018

Dne 27. září 2018 se v budově Ministerstva vnitra konalo páté letošní zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality. Na programu byly informace z jednání Pracovní skupiny pro koordinaci dotačních programů v oblasti prevence kriminality, trendy vývoje kriminality v roce 2017, Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2017, situace v oblasti nelegálních drog a hazardního hraní v ČR za rok 2017 a návrh systémových projektů tzv. Norských fondů na propojení penitenciární a postpenitenciární péče.

JUDr. Michal Barbořík přednesl členům výboru závěry z jednání Pracovní skupiny pro koordinaci dotačních programů v oblasti prevence kriminality RVPPK. Pracovní skupina byla zřízena na zasedání v Jiřicích 23. 5. 2018 za účelem seznámení se se zaměřením dotačních programů členů RVPPK v oblasti prevence kriminality, podporovanými aktivitami a jejich koordinací tak, aby se dotační programy vzájemně nedublovaly a nevznikalo riziko dvojí (či víceré) podpory na jeden projekt od více rezortů či nedocházelo k nežádoucímu překrývání zaměření dotačních programů (zatímco jiné prioritní oblasti by zůstávaly bez podpory). Zápis z jednání pracovní skupiny, které se uskutečnilo 24. července 2018, je obsažen v příloze 1. V příloze 2 je také k dispozici tabulka dotačních programů.       

Dalším bodem na programu byla prezentace Institutu pro kriminologii a sociální prevenci o trendech vývoje kriminality v roce 2017, kterou přednesla Simona Diblíková. Informace podané členům výboru budou součástí připravované ročenky „Analýza trendů kriminality v roce 2017“. Institut pravidelně interpretuje odborné veřejnosti informace o stavu kriminality jak v konkrétním roce, tak v kontextu delšího časového vývoje. Zpracování každoročního analytického přehledu vývoje registrované kriminality vychází z policejních, justičních a vězeňských statistik a statistik Probační a mediační služby. Prezentaci doplnil rovněž ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Michal Foit, který mimo jiné nastínil aktuální vývoj v roce 2018. Další informace k příspěvku jsou v příloze č. 3.

Martin Martínek z Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny představil závěry a hlavní zjištění Zprávy o stavu romské menšiny za rok 2017 (prezentace viz příloha č. 4). Prezentace přinesla informace o romských poradcích, Romech ve volených funkcích, akcích podporujících romskou kulturu, výuce romského jazyka, romských pietních místech, vzdělávání romských dětí, institutu opatření obecné povahy určující oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů či bezpečnostní situaci ve vztahu k Romům, která byla v roce 2017 podobně jako v předchozích letech klidná.

Mgr. Kateřina Grohmannová z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti shrnula situaci v oblasti nelegálních drog a hazardního hraní v ČR za rok 2017. V prezentaci se věnovala aktuálním statistickým údajům v oblasti nelegálních drog a hazardního hraní, legislativním změnám či závěry studie „Patologičtí hráči v léčbě“.

Posledním bodem programu byl návrh systémových projektů tzv. Norských fondů na propojení penitenciární a postpenitenciární péče. Mgr. Veronika Burešová představila projekt „Systém společného vzdělávání“ Ministerstva spravedlnosti ČR (prezentace viz příloha č. 5). Cílem projektu je vytvořit systému společného vzdělávání pro zaměstnance Vězeňské služby, Probační a mediační služby, sociální kurátory, zaměstnance úřadů práce, nevládních neziskových organizací, soudce a státní zástupce a další odborníky. Projekt Probační a mediační služby s názvem „Zpátky do života“ představila Ing. Barbora Poslušná (prezentace viz příloha č. 6). Předmětem projektu je zřízení programových center a probačních domů. V programových centrech budou proškolení lektoři v rámci celého soudního kraje zajišťovat provádění resocializačních programů pro mladistvé i dospělé pachatele. Probační domy budou zajišťovat pobytový resocializační program osobám podmíněně propuštěným z vězení.

V závěru zasedání informoval ředitel odboru prevence kriminality MVČR členy výboru o Konferenci dobré praxe, která se bude konat na Ministerstvu vnitra v listopadu 2018. Bližší informace o konferenci a pozvánky budou rozeslány začátkem října 2018.
Příští zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality je naplánováno na 25. října 2018.


Příloha 1: Zápis z jednání pracovní skupiny pro koordinaci dotačních programů v oblasti prevence kriminality RVPPK (1.pdf)
Příloha 2: Tabulka dotačních titulů (2.pdf)
Příloha 3: Trendy kriminality v ČR (3.pdf)
Příloha 4: Zpráva o stavu romské menšiny – prezentace (4.pdf)
Příloha 5: Systém společného vzdělávání – prezentace (5.pdf)
Příloha 6: Zpátky do života – prezentace (6.pdf)Kontakt:
Tina Mrázková, odbor prevence kriminality MVČR, tina.mrazkova@mvcr.cz, tel.: +420 974 832 572

vytisknout  e-mailem