Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva - Projekt Asistent prevence kriminality začal výběrem lokalit

Dne 30. května 2011 se v budově Ministerstva vnitra (MV) v Praze na Letné konalo úvodní jednání v rámci projektu Asistent prevence kriminality, který byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidská zdroje a zaměstnanost částkou 37 771 432 Kč. Realizátorem tříletého projektu, který započal v dubnu 2011 a bude ukončen v březnu 2014, je odbor prevence kriminality MV vedený ředitelkou Mgr. Jitkou Gjuričovou. 

Cílem projektu je:
  1. Vytvoření 50 nových pracovních míst pro cílovou skupinu asistentů prevence kriminality po dobu 24 měsíců (leden 2012 – prosinec 2013). 
  2. Poskytnutí vstupního a průběžného akreditovaného vzdělávání, individuální poradenství při hledání pracovního uplatnění, individuální plánování, podpora mentorů z řad městské a obecní policie.
  3. Vytvoření metodiky, která bude po ukončení projektu šířena mezi samosprávy, které projeví zájem na zlepšení situace v oblasti motivace, zaměstnanosti a zvýšení bezpečí obyvatel sociálně vyloučených lokalit.
  4. Nalezení trvalého zaměstnání pro minimálně 20 % účastníků projektu (tj. pro 10 klientů).
V rámci projektu budou pracovat ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách vyškolení asistenti. Díky dobré znalosti místní komunity budou pomáhat obecní policii s udržováním veřejného pořádku a se zvyšováním pocit bezpečí občanů. Asistent prevence kriminality je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli. Činnost asistenta přináší tyto efekty:
  • snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků v sociálně vyloučené lokalitě
  • zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality
  • zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů garantujících dodržování práva (obecní policie a Policie ČR) 
  • motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality
  • zvýšení pracovních a sociálních kompetencí, zvýšení vzdělání, zajištění praxe a zaměstnanosti pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality.

První etapou projektu je výběr 10 vhodných sociálně vyloučených lokalit v krajích Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém. Při setkání se zástupci samospráv tří krajů byly zájemci o účast v projektu informování o jeho aktivitách i o podmínkách, které musí samosprávy splnit, aby mohly být do projektu zařazeni. Realizační tým projektu vybere dle zdaných kriterií do konce června 10 vhodných lokalit k realizaci projektu. Poté bude následovat etapa výběru vhodných asistentů  a jejich mentorů včetně úvodního vzdělávání.

 
Prezentaci ze zasedání a další podrobnosti o projektu najdete na webu MV.
 
Odbor prevence kriminality, 1. 6. 2011
Odkazy do noveho okna

Posluchači

Posluchači 

Detailní náhled

Předsednický stůl

Předsednický stůl 

Detailní náhled

Sál s lidmi

Sál s lidmi 

Detailní náhled

Úřednický D

Úřednický D 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem