Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

TIP REPORT: Česká republika slaví úspěch v boji proti obchodování s lidmi

Ministerstvo zahraničních věcí USA zveřejnilo dne 20. června 2014 Zprávu o stavu obchodování s lidmi za rok 2013 (Trafficking in Persons Report 2014, tzv. TIP REPORT).  

Státy jsou hodnoceny podle snahy a učiněných opatření v boji proti obchodování s lidmi a jsou podle toho členěny do několika kategorií: TIER 1, TIER 2, TIER 2 Watch List, TIER 3. Nejlepší ohodnocení představuje skupina TIER 1, kam jsou zařazeny státy, které zcela naplňují minimální standardy ochrany obětí (Trafficking Victims Protection Act’s - TVPA). Vůči státům, které se umístí v TIER 3, mohou být ze strany vlády USA uplatněny některé specifické sankce. Při hodnocení jednotlivých zemí jsou zdůrazňována tzv. tři „P“ (prosecution, protection a prevention), tedy stíhání pachatelů, ochrana obětí a prevence.
 
Za rok 2013 byla Česká republika v rámci hodnocení zařazena do skupiny TIER 1.
 
Každému státu je formulován akční plán obsahující doporučení, co je třeba v následujícím období zlepšit. ČR by se měla dle hodnotitelů soustředit na: usilovné potírání obchodování s lidmi jak v sexuální, tak pracovní oblasti, zvýšení příležitostí pro tréninky soudců a státní zástupců, ale i profesionálů sloužících tzv. v první linii (tedy těch, kteří mohou při výkonu své profese identifikovat případy obchodování), opatření zaměřené na sběr dat, posílení bilaterální spolupráce, uspořádání kampaně na pracovní vykořisťování či zaměření se na zvláště zranitelné oběti a skupiny vč. komunity romské.
 
A jak vypadala situace v ČR v roce 2013?
  • Nejčastější formy obchodování s lidmi zůstávají obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a pracovního vykořisťování. Ostatní formy obchodování s lidmi nebyly statisticky zaznamenány.
     
  • Českou republiku lze považovat především za zemi cílovou a tranzitní, stále však také za zemi zdrojovou. Pokud se týká zemí původu obětí identifikovaných v České republice, byly jako zdrojové zaznamenány Slovensko, Nigérie, Ukrajina, Vietnam, Mongolsko, Moldavsko, Ruská federace, z nových států EU pak Rumunsko či Bulharsko. Nelze však opomenout skutečnost, že obchodováni jsou i čeští občané na území ČR. Pro Velkou Británii, Německo, dále např. Francii, Finsko, Nizozemsko, Belgii, Polsko či Slovinsko byla v roce 2013 ČR zemí zdrojovou.
  • Dle dat Ministerstva spravedlnosti ČR bylo v roce v roce 2013 odsouzeno celkem 19 osob pro trestný čin obchodování s lidmi. Po roce 2012, kdy došlo k prvním dvěma pravomocným odsouzením pro trestný čin za účelem pracovního vykořisťování, evidujeme i v roce 2013 další dva rozsudky v této oblasti. Krom násilných forem donucení zde zaznamenáváme i zneužití omylu, tísně, závislosti či použití lsti.
     
  • V roce 2013 bylo identifikováno dle policejních statistik celkem 57 obětí obchodování s lidmi.
 
Mapka - Oběti trestného činu obchodování s lidmi.jpg
 
 
TZ= trestní zákoník
 
 
 
 
 

 

vytisknout  e-mailem