Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba u Hasičského záchranného sboru ČR

Zeptali jsme se vedoucí psychologického pracoviště MV - generálního ředitelství HZS ČR, plk. PhDr. Zuzany Vrbové

Jak funguje psychologická služba u Hasičského záchranného sboru České republiky?

Psychologická služba HZS ČR směřuje svou činnost do třech základních oblastí: zajišťování podkladů pro personální práci, poskytování posttraumatické péče hasičům i jejich rodinám a pomoc obětem mimořádných událostí. Psychologové se podílejí na výběru uchazečů do služebního poměru příslušníka HZS ČR tím, že zpracovávají psychologické charakteristiky přihlášených zájemců o tuto profesi. Pro psychodiagnostickou činnost je v rámci České republiky k dispozici pět moderně vybavených laboratoří, které umožňují i počítačové testování.

Důležitou součástí práce je zejména odborná pomoc hasičům při zvládání traumatické události a pozásahového stresu. Všem příslušníkům HZS ČR jsou pak poskytovány výcviky s psychologickou problematikou. K dalším činnostem patří výuka v odborných učilištích požární ochrany. Lektorování ve specifických oblastech se v posledních letech podstatnou měrou navýšilo.

Psychologická služba HZS ČR poskytuje péči i obětem mimořádných událostí, a to nejen přímo na místě, ale i pak v dlouhodobějším horizontu. Při tom spolupracuje s dalšími odborníky a nestátními neziskovými organizacemi, jako jsou Český červený kříž, ADRA nebo Charita. Odborná pomoc tak byla využita i u vážných dopravních nehod s velkým počtem zasažených osob (Nažidla, Ostrava-Vřesina, Studénka) a při povodních. Psychologové působí v některých případech i mimo Českou republiku, například doprovázeli USAR tým při přepravě humanitární pomoci pro Izrael. Jejich služby jsou zapotřebí i při událostech, které nemají hromadný charakter, avšak jsou náročné například pro příbuzné, případně pozůstalé obětí mimořádných událostí.

V současné době pracuje psychologická služba na projektu programu pro pracovníky obsluhy tísňové linky 112. Pracovní tým je složený nejen z psychologů, ale také ze zaměstnanců operačních středisek tak, aby závěrečné výsledky co nejvíce odpovídaly požadavkům cílové skupiny. Pozornost je věnována třem dílčím oblastem, a to vzdělávání, metodice pro vedení komunikace v náročných situacích a vedení hovoru s osobou demonstrující úmysl sebevraždy a dále péči o příslušníky na TCTV 112 z hlediska prevence syndromu vyhoření. Výstupem bude mimo jiné i lektorský manuál pro výuku šestnácti hodin psychologie, které byly zařazeny do osnov výuky VPP modulu III. OŘ, to znamená vstupní odborné přípravy pro příslušníky zařazené do operačního řízení.
 

vytisknout  e-mailem