Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tajemníci ve Štrasburku

Evropská unie 

Evropský parlamentEvropský parlament

Předsednictvo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR delegovalo na zasedání výkonného výboru mezinárodní organizace tajemníků U.Di.T.E., které se konalo 16. - 18. ledna ve Štrasburku, dva své členy, předsedu sdružení Ing. Jaromíra Zajíčka (tajemníka Magistrátu města Děčín) a Ing. Luboše Šrámka (tajemníka Městského úřadu Tábor). Výkonný výbor zasedá pravidelně dvakrát ročně v některé z členských zemí, jimiž jsou země Evropské unie. V současné době se jedná o 15 řádných členů. STMOÚ se stalo řádným členem v roce 2004, poté, co bylo od roku 2001 členem přidruženým.

U.Di.T.E (Union des Dirigeants Territoriaux de l´Europe) je zájmová profesní organizace, sdružující vedoucí zaměstnance (anglické označení pro komunální manažery je Chief Executive), kteří na úrovni místní samosprávy zajišťují řízení zaměstnanců v úřadech měst, obcí a regionů. Tato dobrovolná nezisková a nevládní organizace byla založena v březnu 1990 ve Francii z podnětu tehdejšího ředitele úřadu města Nancy pana Gérarda Combe. Hlavním posláním U.Di.T.E. je hájit zájmy svých členů zejména tím, že poskytuje prostor pro vzájemné informace o činnosti národních organizací, o přijímaných zákonech a probíhajících změnách ve veřejné správě. Současně je platformou pro výměnu zkušeností. Jeho cílem je napomáhat profesionálnímu výkonu funkce komunálního manažera v jednotlivých členských zemích.

Bezprostředně na zasedání výkonného výboru, kterého se zúčastnilo 25 zástupců z jednotlivých členských zemí, navázala dvoudenní konference Rady Evropy na téma Zvolené výkonné orgány a výkonní tajemníci místních úřadů - zdvořilostní partnerství založené na křehké rovnováze. U.Di.T.E. bylo spolupořadatelem a její vedení považovalo tuto konferenci za velmi důležitou, aby se ukázalo zda U.Di.T.E. bude nadále uznávanou a rostoucí organizací. Konference byla rozdělena do několika celistvých bloků (sekcí) vždy se závěrečnou diskusí po každém z nich. Jednání se zúčastnilo více než 170 účastníků, řada z nich (například Švýcarsko, Ukrajina, Portugalsko, Francie, Španělsko, Malta, Turecko, Rusko, Švédsko, Anglie, Itálie, Irsko, Nizozemsko) se zapojila velice aktivně do diskuse k projednávané tematice. O tom, že se jedná o problematiku velice závažnou a velmi diskutovanou, svědčí skutečnost, že Rada Evropy připraví o výsledku konference zprávu a vydá rezoluci.

Delegáti Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR získali řadu velmi zajímavých materiálů, poznatků a zkušeností, zejména materiál týkající se analýzy způsobu řízení samosprávy a postavení tajemníků v sedmnácti evropských zemích. V současné době STMOÚ ve spolupráci s Evropskou obchodní akademií v Děčíně zajišťuje překlad materiálu, který je svým obsahem a pojetím velice zajímavým studijním materiálem. Pokud se podaří jej vydat ve formě učebního textu, bude sloužit nejen tajemníkům městských a obecních úřadů, ale také jako pomůcka studentům Evropské obchodní akademie, případně jiných středních a vysokých škol, kteří se pro výkon práce ve veřejné správě teprve připravují.

Na jednání výkonného výboru a na konferenci Rady Evropy jsme se znovu utvrdili v tom, že pro zkvalitňování řídící práce na úřadech je velmi důležité se zúčastňovat obdobných setkání a být i nadále aktivními členy. Protože U.Di.T.E. je zájmová organizace sdružující komunální manažery i na úrovni regionů, stálo by za zvážení, zda by nebylo zapojení do U.Di.T.E. prospěšné a přínosné i pro ředitele našich krajských úřadů.

Ing. Lubomír Šrámek, Ing. Jaromír Zajíček

vytisknout  e-mailem