Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Straus, J.: Zamyšlení nad vztahem kriminalistika a forenzní vědy

Souhrn (čes., angl., něm.) 

Straus, J.
Zamyšlení nad vztahem kriminalistika a forenzní vědy
SOUHRN


Často se vyskytující pojem forenzních věd v naší kriminalistické literatuře nahrazuje pojem kriminalistika. Autor se snaží vyjádřit vztah mezi pojmy „kriminalistika“ a „forenzní vědy“. V kriminalistické literatuře jsou pohledy na uvedené pojmy nejednotné a v různých zemích jsou chápány různě. Terminologie v označení vztahu kriminalistiky a forenzních věd není v odborné literatuře jednotná. V článku jsou prezentovány hlavní myšlenky rozvoje kriminalistické vědy a snaha o vymezení forenzních věd. Autor vyslovuje názor, že kriminalistika jako vědecká disciplína je širší pojem než forenzní vědy.


Straus, J.
Reflection on the relation between criminalistics and forensic sciences
SUMMARY


The term of forensic sciences often appears in our literature on criminalistics and is interchanged with the term criminalistics. The author tries to express the relation between the terms “criminalistics” and “forensic sciences”. In criminalistics literature, the views of these terms are inconsistent and they are understood differently in different countries. The terminology marking criminalistics and forensic sciences is not unified in specialised literature. The article presents the main ideas for development of criminalistics and the endeavour to define forensic sciences. The author expresses the view that criminalistics as a scientific discipline is a wider term than forensic sciences.


Straus, J.
Gedanken zur Beziehung – kriminalistik und forensische wissenschaften
ZUSAMMENFASSUNG


Der Begriff forensische Wissenschaften wird in unserer kriminalistischen Literatur viel gebraucht und wird gegen den Begriff Kriminalistik ausgetauscht. Der Autor möchte die Beziehung zwischen den Begriffen „Kriminalistik“ und „forensische Wissenschaften“ erklären. In der kriminalistischen Literatur ist die Sicht auf die genannten Begriffe nicht einheitlich und sie werden auch in den verschiedenen Ländern anders verstanden. In der Fachliteratur ist die Terminologie nicht einheitlich bei der Bezeichnung der Beziehung von Kriminalistik und forensischen Wissenschaften. Im Artikel werden die Hauptgedanken der Entwicklung der kriminalistischen Wissenschaft präsentiert und das Bestreben, die forensischen Wissenschaften zu definieren. Der Autor bringt seine Meinung zum Ausdruck, dass die Kriminalistik als wissenschaftliche Disziplin ein breiterer Begriff als die forensischen Wissenschaften ist.

vytisknout  e-mailem