Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Strategie vnitřní bezpečnosti

Základní myšlenkou tohoto dokumentu je přiblížit veřejnosti srozumitelným způsobem stávající nástroje EU, které pomáhají zajišťovat bezpečnost a svobodu občanů EU, a přidanou hodnotu, kterou v této oblasti přinášejí opatření EU.  

V únoru 2010 schválila Evropská rada Strategii vnitřní bezpečnosti EU. Základní myšlenkou tohoto dokumentu je přiblížit veřejnosti srozumitelným způsobem stávající nástroje EU, které pomáhají zajišťovat bezpečnost a svobodu občanů EU. 
 
Strategie definuje evropský model bezpečnosti, který zahrnuje mimo jiné opatření týkající se spolupráce v oblasti vymáhání práva a justiční spolupráce, správy hranic a civilní ochrany, přičemž řádně zohledňuje společné evropské hodnoty, například základní práva.
 
Evropská komise navázala na Strategii vnitřní bezpečnosti vlastní iniciativou a v roce 2010 předložila sdělení Strategie vnitřní bezpečnosti EU: pět kroků směrem k bezpečnější Evropě.Toto sdělení navázalo na výzvy, zásady a pokyny Strategie vnitřní bezpečnosti Rady, přičemž vytyčilo priority, na něž se měla EU v následujících čtyřech letech zaměřit, a to se zřetelem k těmto cílům:
1) narušit mezinárodní zločinecké sítě;
2) předcházet terorismu a řešit radikalizaci a nábor;
3) zvýšit úroveň bezpečnosti v kyberprostoru;
4) posílit bezpečnost prostřednictvím správy vnějších hranic EU
5) zvyšovat odolnost vůči přírodním nebo lidmi způsobeným katastrofám.
 
Dne 23. června 2014 zveřejnila Evropská komise Sdělení k implementaci Strategie vnitřní bezpečnosti EU za období 2010-2014. Evropská komise konstatovala „značný pokrok“ při plnění pěti výše uvedených základních strategických cílů a ocenila zejména posílení operativní spolupráce mezi členskými zeměmi. Ve druhé části sdělení zmínila Evropská komise budoucí výzvy, zejména rychle rostoucí riziko kybernetické kriminality, trestnou činnost proti životnímu prostředí a podvody s energiemi. Prioritou je implementace právních předpisů, konsolidace dosavadních výsledků a prohloubení praktické spolupráce. Jako průřezový cíl Evropská komise uvedla posílení vazeb mezi vnitřní a vnější bezpečností EU.
 
S ohledem na aktuální rostoucí hrozby poslední doby se otevřela debata o přezkoumání stávající Strategie vnitřní bezpečnosti a o její aktualizaci, přičemž bude nutné v debatě zohlednit i vodítka, která v červnu 2014 přijala Evropská rada k Post-stockholmskému programu. Na základě této debaty přijala Rada v prosinci 2014 Závěry Rady o aktualizované strategii vnitřní bezpečnosti.
 
Očekává se, že v květnu 2015 předloží Evropská komise svou aktualizaci Strategie vnitřní bezpečnosti na roky 2015-2020.

Strategie ke stažení ve formě brožury (pdf, 884 kB)
Závěry Rady o aktualizované strategii vnitřní bezpečnosti (pdf, 342 kB)
Zpráva o implementaci Stragie vnitřní bezpečnosti pro roky 2010-2014 (ENG, pdf, 143 kB)


Odbor mezinárodní spolupráce a Evropské unie, 9. 3. 2015

vytisknout  e-mailem