Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011

Obsah:

 1. Usnesení Vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007 (pdf, 34 kB)
   
 2. Předkládací zpráva  (pdf, 33 kB)
   
 3. Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 (pdf, 236 kB)
  1. Úvod
  2. Východiska Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011
  3. Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011
   • 3.1 Základní okruhy strategie
    • 3.1.1 Cílové skupiny
    • 3.1.2 Trestné činy a jiné delikventní chování
    • 3.1.3 Systém prevence kriminality
    • 3.1.4 Účinná preventivní opatření
  4. Změny ve fungování systému prevence kriminality v České republice v letech 2008 až 2011
   • 4.1 Republiková úroveň
    • 4.1.1 Vzdělávání odborníků pracujících v oblasti prevence kriminality, prevence sociálně patologických jevů a v bezpečnostní problematice
    • 4.1.2 Celorepublikové preventivní projekty
    • 4.1.3 Výzkumy, studie, evaluace
    • 4.1.4 Mediální kampaně, informování občanů
   • 4.2 Krajská úroveň
   • 4.3 Městská úroveň
   • 4.4 Úloha Policie ČR a obecní policie při realizaci krajské a městské úrovně prevence kriminality
   • 4.5 Komerční sektor
   • 4.6 Nestátní neziskové organizace a církevní právnické osoby
   • 4.7 Občané
  5. Úkoly Republikového výboru pro prevenci kriminality a jeho členů v letech 2008 až 2011
    
 4. Výsledky připomínkového řízení (pdf, 88 kB)
   
 5. Přílohy
  • Příloha č. 1 (pdf, 35 kB) - Seznam koncepčních materiálů věnujících se prevenci kriminality a zvyšování bezpečí; seznam použitých pramenů
  • Příloha č. 2 (pdf, 62 kB) - Podrobný popis východisek strategie
  • Příloha č. 3a (pdf, 24 kB) - Seznam měst navržených k zařazení do Městské úrovně prevence kriminality
  • Příloha č. 3b (pdf, 21 kB) - Pořadí měst podle rizikovosti od nejvíce rizikového po nejméně
  • Příloha č. 4 (pdf, 68 kB) - Zahraniční zkušenosti popisující systém prevence kriminality
  • Příloha č. 5 (pdf, 57 kB) - Stručný obsah metodiky systému prevence kriminality v České republice v letech 2008 až 2011 včetně Harmonogramu na rok 2008
  • Příloha č. 6 (pdf, 31 kB) - Postup při stanovení finančního limitu státní účelové dotace pro kraje na Krajské programy prevence kriminality realizované v letech 2009 až 2011

 


zveřejněno 16. 10. 2007

vytisknout  e-mailem