Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistické zprávy o mezinárodní ochraně za jednotlivé měsíce v roce 2008

Měsíční zprávy s údaji o o azylových řízeních, počtech jejich účastníků, demografické charakteristiky účastníků, počet dublinských případů, statistiky kasačních stížností za rok 2008 

Statistická zpráva - září 2008

data platná k 8.10.2008

Řízení o mezinárodní ochraně na I. instanci – září 2008
Řízení o prodloužení doplňkové ochrany na I. instanci  – září 2008
(pdf, 41 kB)
- azylová řízení a počty jejich účastníků za září 2008
- stav řízení o prodloužení doplňkové ochrany za září 2008

Řízení o mezinárodní ochraně na I. instanci - grafy, září 2007 - září 2008
Rozhodnutí
(pdf, 21 kB)
- grafy s četností vyřízených a nových žádostí o mezinárodní ochranu
- grafy o stavu azylového řízení za uplynulý rok

Rozdělení žadatelů podle státní příslušnosti - září 2008 (pdf, 20 kB)
- tabulky a grafy počtu žadatelů podle státní příslušnosti

Rozdělení žádatelů podle žádosti (první a opakované) - září 2008 (pdf, 19 kB)
- tabulka a grafy počtu žadatelů rozdělených na žadatele podávající první a žadatele podávající opakovanou žádost
       
Místo podání žádosti o mezinárodní ochranu - září 2008 (pdf, 24 kB)
- tabulka míst podání žádostí (přijímací střediska, záchytná zařízení aj.)

Místo pobytu žadatelů o mezinárodní ochranu, k 30.9.2008 (pdf, 21 kB)
- tabulky s počty žadatelů v přijímacích a pobytových střediscích, integračních azylových střediscích, zařízeních pro zajištění cizinců atd.

Rozdělení žadatelů podle věku a pohlaví - září 2008 (pdf, 22 kB)
- tabulka a graf dospělých a nezletilých žadatelů podle pohlaví

Mladiství a nezletilí bez doprovodu - nové žádosti, září 2008
Mladiství a nezletilí bez doprovodu - řízení o mezinárodní ochraně na I. instanci - září 2008
(pdf, 27 kB)
- počty nezletilých žadatelů do 18 let věku
 
Azyl udělen - počet rozhodnutí obou instancí v jednotlivých letech, 1990 – září 2008 (pdf, 23 kB)
- tabulka s celkovým počtu udělených azylů podle jednotlivých zemí a roků udělení   
       
Řízení o odnětí azylu, červenec 1990- září 2008 - aktuálně platné azyly k 30.9.2008
Řízení o odnětí azylu - září 2008
 (pdf, 29 kB)
- přehled rozhodnutí o udělení, odejmutí, pozbytí  azylu, udělení státního občanství ČR, vzdání se azylu, počet aktuálně platných azylů a aktuálních řízení o odnětí azylu
 
Zánik doplňkové ochrany (září 2006-září 2008) - aktuálně platná k 30.9.2008 (pdf, 19 kB)
- přehled zaniknutí doplňkové ochrany

Počet žadatelů o mezinárodní ochranu podle roků a měsíců zahájení řízení, červenec 1990 – září 2008 (pdf, 26 kB)
- tabulka žadatelů podle měsíců a roků, graf žadatelů o azyl podle státní příslušnosti
 
Počet žadatelů o mezinárodní ochranu podle roků zahájení řízení, červenec 1990 – září 2008 (pdf, 32 kB)
- celkové počty žadatelů o mezinárodní ochranu podle států a kontinentů v jednotlivých letech 
 
Počet  dublinských případů, květen 2004 – září 2008 (pdf, 33 kB)
- počet žádostí na základě dublinského mechanismu EU, kterým je určován stát odpovědný za posouzení žádosti o azyl podané na území EU státním příslušníkem třetího státu
 
Krajské soudy - Řízení o mezinárodní ochraně - září 2008 (pdf, 39 kB)
- počet účastníků řízení, počet podaných, zamítnutých žalob a dalších rozdhodnutí

Nejvyšší správní soud - průběh řízení kasačních stížností podaných Ministerstvem vnitra ČR - září 2008 
Krajské soudy - Průběh řízení žalob bez odkladného účinku - září 2008
 (pdf, 36 kB)
- počet kasačních stížností, zamítnutých a odmítnutých stížností Ministerstva vnitra a vrácených rozhodnutí podle státní příslušnosti žadatelů   
    
Nejvyšší správní soud - průběh řízení kasačních stížností - září 2008 (pdf, 35 kB)
- počet nových, zamítnutých, odmítnutých kasačních stížností, zastavených a vrácených rozhodnutí podle státní příslušnosti žadatelů 
   
Souhrn: Statistická zpráva - Žadatelé o mezinárodní ochranu a azylanti září 2008 (xls, 735 kB)


Odbor azylové a migrační politiky, 30.1.2009

vytisknout  e-mailem