Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistické zprávy o mezinárodní ochraně za jednotlivé měsíce v roce 2008

Měsíční zprávy s údaji o o azylových řízeních, počtech jejich účastníků, demografické charakteristiky účastníků, počet dublinských případů, statistiky kasačních stížností za rok 2008 

Statistická zpráva - květen 2008

data platná k 9. 6. 2008

Řízení o mezinárodní ochraně na I. instanci – květen 2008
Řízení o prodloužení doplňkové ochrany na I. instanci  – květen 2008
 
(xls, 86 kB)
- azylová řízení a počty jejich účastníků za červen  2008

Řízení o mezinárodní ochraně na I. instanci - grafy, květen 2007 - květen 2008 (xls, 68 kB)
- graf s četností vyřízených a nových žádostí o mezinárodní ochranu
- graf stavu azylového řízení za uplynulý rok

Rozdělení žadatelů podle státní příslušnosti - květen 2008 (xls, 85 kB)
- tabulky a grafy počtu žadatelů podle státní příslušnosti

Místo podání žádosti o mezinárodní ochranu - květen 2008 (xls, 75 kB)
- tabulka míst podání žádostí (přijímací střediska, záchytná zařízení aj.)

Místo pobytu žadatelů o mezinárodní ochranu, k 31.5.2008 (xls, 82 kB)
- tabulky s počty žadatelů v přijímacích a pobytových střediscích, integračních azylových střediscích, zařízeních pro zajištění cizinců atd.

Rozdělení žadatelů podle věku a pohlaví - květen 2008 (xls, 83 kB)
- tabulka a graf dospělých a nezletilých žadatelů podle pohlaví

Mladiství a nezletilí bez doprovodu - nové žádosti, květen 2008;
Mladiství a nezletilí bez doprovodu - řízení o mezinárodní ochraně na I. instanci - květen 2008
(xls, 78 kB)
- počty nezletilých žadatelů do 18 let věku

Azyl udělen - počet rozhodnutí obou instancí v jednotlivých letech, 1990 – květen 2008 (xls, 85 kB)
- tabulka s celkovým počtu udělených azylů podle jednotlivých zemí a roků udělení

Řízení o odnětí azylu, červenec 1990 - duben 2008 - aktuálně platné azyly k 31.5.2008 (xls, 78 kB)
- přehled rozhodnutí o udělení, odejmutí, pozbytí azylu, udělení státního občanství ČR, vzdání se azylu, počet aktuálně platných azylů a aktuálních řízení o odnětí azylu

Počet žadatelů o mezinárodní ochranu podle roků a měsíců zahájení řízení, červenec 1990 – květen 2008 (xls, 364 kB)
- tabulka žadatelů podle měsíců a roků, graf žadatelů o azyl podle státní příslušnosti

Počet žadatelů o mezinárodní ochranu podle roků zahájení řízení, červenec 1990 – květen 2008 (xls, 94 kB)
- celkové počty žadatelů o mezinárodní ochranu podle států a kontinentů v jednotlivých letech

Počet dublinských případů, květen 2004 – květen 2008 (xls, 78 kB)
- počet žádostí na základě dublinského mechanismu EU, kterým je určován stát odpovědný za posouzení žádosti o azyl podané na území EU státním příslušníkem třetího státu

Krajské soudy - Řízení o mezinárodní ochraně - květen 2008 (xls, 85 kB)
- počet účastníků řízení, počet podaných, zamítnutých žalob a dalších rozhodnutí

Nejvyšší správní soud - průběh řízení kasačních stížností podaných Ministerstvem vnitra ČR - květen 2008;
Krajské soudy - Průběh řízení žalob bez odkladného účinku - květeen 2008
(xls, 81 kB)
- počet kasačních stížností, zamítnutých a odmítnutých stížností Ministerstva vnitra a vrácených rozhodnutí podle státní příslušnosti žadatelů

Nejvyšší správní soud - průběh řízení kasačních stížností - květen 2008 (xls, 79 kB)
- počet nových, zamítnutých, odmítnutých kasačních stížností, zastavených a vrácených rozhodnutí podle státní příslušnosti žadatelů

Souhrn: Statistická zpráva - Žadatelé o mezinárodní ochranu a azylanti květen 2008 (xls, 958 kB)


Odbor azylové a migrační politiky, 30.1.2009

vytisknout  e-mailem