Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistické zprávy o mezinárodní ochraně za jednotlivé měsíce v roce 2008

Měsíční zprávy s údaji o o azylových řízeních, počtech jejich účastníků, demografické charakteristiky účastníků, počet dublinských případů, statistiky kasačních stížností za rok 2008 

Statistická zpráva - leden 2008

data platná k 8. 2. 2008

Řízení o mezinárodní ochraně na I. instanci – leden 2008 (xls, 34 kB)
- azylová řízení a počty jejich účastníků za červen  2008

Řízení o mezinárodní ochraně na I. instanci - grafy, leden 2007 - leden 2008 (xls, 41 kB)
- graf s četností vyřízených a nových žádostí o mezinárodní ochranu
- graf stavu azylového řízení za uplynulý rok

Rozdělení žadatelů podle státní příslušnosti - leden 2008 (xls, 40 kB)
- tabulky a grafy počtu žadatelů podle státní příslušnosti

Místo podání žádosti o mezinárodní ochranu - leden 2008 (xls, 25 kB)
- tabulka míst podání žádostí (přijímací střediska, záchytná zařízení aj.)

Místo pobytu žadatelů o mezinárodní ochranu, k 31.1.2008 (xls, 32 kB)
- tabulky s počty žadatelů v přijímacích a pobytových střediscích, integračních azylových střediscích, zařízeních pro zajištění cizinců atd.

Rozdělení žadatelů podle věku a pohlaví - leden 2008 (xls, 46 kB)
- tabulka a graf dospělých a nezletilých žadatelů podle pohlaví

Mladiství a nezletilí bez doprovodu - nové žádosti, leden 2008;
Mladiství a nezletilí bez doprovodu - řízení o mezinárodní ochraně na I. instanci - leden 2008
(xls, 28 kB)
- počty nezletilých žadatelů do 18 let věku

Azyl udělen - počet rozhodnutí obou instancí v jednotlivých letech, 1990 – leden 2008 (xls, 35 kB)
- tabulka s celkovým počtu udělených azylů podle jednotlivých zemí a roků udělení

Řízení o odnětí azylu, červenec 1990- leden 2008 - aktuálně platné azyly k 31. 1. 2008 (xls, 30 kB)
- přehled rozhodnutí o udělení, odejmutí, pozbytí azylu, udělení státního občanství ČR, vzdání se azylu, počet aktuálně platných azylů a aktuálních řízení o odnětí azylu

Počet žadatelů o mezinárodní ochranu podle roků a měsíců zahájení řízení, červenec 1990 – leden 2008 (xls, 64 kB)
- tabulka žadatelů podle měsíců a roků, graf žadatelů o azyl podle státní příslušnosti

Počet žadatelů o mezinárodní ochranu podle roků zahájení řízení, červenec 1990 – leden 2008 (xls, 44 kB)
- celkové počty žadatelů o mezinárodní ochranu podle států a kontinentů v jednotlivých letech

Počet dublinských případů, květen 2004 – leden 2008 (xls, 31 kB)
- počet žádostí na základě dublinského mechanismu EU, kterým je určován stát odpovědný za posouzení žádosti o azyl podané na území EU státním příslušníkem třetího státu

Krajské soudy - Řízení o mezinárodní ochraně - leden 2008 (xls, 34 kB)
- počet účastníků řízení, počet podaných, zamítnutých žalob a dalších rozhodnutí

Nejvyšší správní soud - průběh řízení kasačních stížností podaných Ministerstvem vnitra ČR - leden 2008;
Krajské soudy - Průběh řízení žalob bez odkladného účinku - leden 2008
(xls, 30 kB)
- počet kasačních stížností, zamítnutých a odmítnutých stížností Ministerstva vnitra a vrácených rozhodnutí podle státní příslušnosti žadatelů

Nejvyšší správní soud - průběh řízení kasačních stížností - leden 2008 (xls, 31 kB)
- počet nových, zamítnutých, odmítnutých kasačních stížností, zastavených a vrácených rozhodnutí podle státní příslušnosti žadatelů

Souhrn: Statistická zpráva - Žadatelé o mezinárodní ochranu a azylanti leden 2008 (xls, 949 kB)


Odbor azylové a migrační politiky, 30.1.2009

vytisknout  e-mailem