Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Staré smlouvy se společností Microsoft

Smlouvy z roku 2008 

Obecně:
 
Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Pořizování licencí k produktům Microsoft“ (dále jen „veřejná zakázka“), bylo ministru vnitra uloženo usnesením vlády České republiky č. 735 ze dne 25. září 2013, k úpravě smluvních vztahů se společností Microsoft ve znění usnesení č. 290 ze dne 23. dubna 2014 o o změně usnesení vlády ze dne 25. září 2013 č. 735, k úpravě smluvních vztahů se společností Microsoft. Odůvodnění této veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) vláda schválila usnesením č. 139 ze dne 5. března 2014 k přípravě významné veřejné zakázky Pořizování licencí k produktům Microsoft.
 
Předmětem uvedené veřejné zakázky je pořizování a obnova licencí Microsoft a poskytování technické podpory k dílčím produktům (tzv. Software Assurance) a další obecná podpora produktů i zákazníků (orgánů veřejné správy). Předmětem veřejné zakázky nejsou žádné další zpoplatněné služby, ale pouze služby vycházející z povinností dodavatele (tzv. LAR, nově LSP), které je dodavatel povinen poskytovat bezplatně.
 
Veřejná zakázka je koncipována jako otevřeného řízení podle § 27 zákona, s využitím institutu centralizovaného zadávání ve smyslu § 3 zákona.
 
Cílem zadávacího řízení bude uzavření nové rámcové smlouvy, jež bude navazovat na obdobnou rámcovou smlouvu uzavřenou dne 1. prosince 2008 a jež vypršela dne 30. listopadu 2013. Tato nová rámcová smlouva bude uzavřena na období čtyř let. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4,6 miliard Kč bez DPH a byla stanovena na základě ročních statistik objemů pořizovaných licencí v předchozí rámcové smlouvě. Takto stanovená předpokládaná hodnota odpovídá cenám v daném místě a čase obvyklým.
 
Nákup licencí bude proveden pro Ministerstvo vnitra jakožto centrálního zadavatele a orgány veřejné moci, které se připojily nebo připojí k této veřejné zakázce podpisem Dohody o centralizovaném zadávání. Ke dnešnímu dni uzavřelo s Ministerstvem vnitra tuto Dohodu již 217 subjektů.
 
Další informace k této veřejné zakázce najdete ve shora uvedených usneseních vlády a k nim náležejících materiálech.
 
 
Konkrétní odpovědi na dotazy:
 
1/ Plánovaný objem zakázky je 4,6 mld kč, chci se proto zeptat, zda by bylo možné upřesnit, pro které všechny orgány státní správy a další organizace jsou nové licence určeny? (Není třeba je zcela taxativně vyjmenovat, jde čistě o nějaký přehled).
 
Předmětná veřejná zakázka je koncipována jako otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) s využitím institutu centralizovaného zadávání ve smyslu § 3 zákona a je určena pro všechny orgány státní a veřejné správy (obecně orgány veřejné moci - OVM), které se prostřednictvím Dohody o centralizovaném zadávání k veřejné zakázce připojí. Ke dnešnímu dni se jedná o 217 subjektů.
 
 
2/ Na jak dlouho se tyto licence pořizují a jakého se konkrétně týkají softwaru? (minimálně číslo verze operačního systému Windows)
 
Tyto licence jsou pořizovány na dobu časově neomezenou, pokud si konkrétní zadavatel (OVM) nebude pořizovat pokrytí užívacích práv konkrétních programových prostředků formou "pronájmu" (např. MS Office 365). Pořizované licence budou vždy v aktuální verzi ke dni pořízení.
 
 
3/ Je prosím možné alespoň odhadem říci o kolik jednotlivých licencí se jedná, respektive, na kolika "počítačích" poběží?
 
Centrální zadavatel nedisponuje konkrétním údajem o "počtu počítačů, na kterých licence poběží", lze ale odhadnout, že to bude minimálně 100.000 počítačů.
 
 
4/ Bylo by prosím tuto zakázku možno co do objemu srovnat s předchozími podobnými zakázkami během posledních let? Kdy naposledy došlo k hromadnému nákupu licencí produktů Microsoft?
 
Předchozí obdobná rámcová smlouva na pořizování licencí společnosti Microsoft byla uzavřena na období 1.12.2008 - 30.11.2013. Během tohoto období byly pořízeny produkty a služby v celkové hodnotě cca 6,5 miliardy Kč.
 
 
5/ Můžete prosím v krátkosti shrnout důvody, proč je třeba nové licence pořizovat? (Starý software je nevyhovující? Stávající licence jsou časově omezené a končí? … ?)
 
Programové prostředky jsou pořizovány z různých důvodů. Např. poskytnutí nových funkcionalit, ukončení podpory ze strany výrobce ke starším verzím (v důsledku toho uživatel přichází o zajištění bezpečnosti prostředí), hardwerová či softwareová nekompatibilita (produkty s daným SW nespolupracují), formátová kompatibilita, přechod na nové standardy, bezpečnost.

vytisknout  e-mailem