Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko Ministerstva vnitra k běhu 18 měsíční lhůty k prokázání zvláštní odborné způsobilosti po ukončení nouzového stavu

S ohledem na mimořádná opatření přijatá v důsledku výskytu koronaviru v České republice, byly s účinností od 11. března 2020 až do odvolání zrušeny zkoušky zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o  úřednících územních samosprávných celků a  o  změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o  úřednících"). Tato opatření tak znemožnila úředníkům územních samosprávných celků vykonat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Aby v důsledku těchto opatření zároveň neuplynula úředníkům územních samosprávných celků 18měsíční lhůta k prokázání zvláštní odborné způsobilosti, vydalo Ministerstvo vnitra stanovisko (ze dne 16. března 2020, zveřejněné na oficinálních webových stránkách Ministerstva vnitra) k pozastavení běhu 18měsíční lhůty k prokázání zvláštní odborné způsobilosti.

Výše uvedené stanovisko vycházelo z toho, že předmětná lhůta pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti neběží po dobu, kdy nebylo "umožněno úředníkovi územního samosprávného celku vykonat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti". Byl tedy využit určitý rozšiřující výklad institutu obsaženého v § 28 odst. 1 zákona o  úřednících, který též počítá s tím, že se některé doby (např. nemoc, rodičovská dovolená, dokonce i za určitých podmínek vazba či odnětí svobody) do předmětné 18měsíční lhůty nezapočítávají.

V kontextu odstranění tvrdosti striktního výkladu zákona je třeba v rámci určení doby, po níž nebylo možné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti skládat, přistoupit i k následnému období po skončení nouzového stavu, a to až do plného obnovení konání příprav a zkoušek zvláštní odborné způsobilosti.

Dle vyjádření Institutu pro veřejnou správu Praha (dále jen "Institut"), budou vzdělávací a zkouškové aktivity plně obnoveny k 1. srpnu 2020.

V kontextu výše uvedeného se tak doba od přerušení zkouškové činnosti až do jejího plného obnovení, tj. od 11. března 2020 do 31. července 2020, nebude započítávat do 18měsíční lhůty stanovené dle § 21 odst. 2 zákona o úřednících.

Takto zvolené řešení vychází z analogie k § 28 zákona o úřednících, a tedy by se výše zmíněná doba (kdy Institut nemohl provádět zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ani přípravu na ně), neměla v zájmu zachování rovného přístupu započítávat všem úředníkům, v jejichž případě do běhu 18měsíční lhůty k prokázání zvláštní odborné způsobilosti zasáhlo výše určené období přerušení či omezení zkouškové činnosti Institutu, tj. bez ohledu na to, zda dotyčnému úředníkovi ve výše uvedeném období jeho 18měsíční lhůta končila či teprve začínala. Tedy například pokud měl úředník prokázat zvláštní odbornou způsobilost do 31. března 2020, uplyne mu potřebná lhůta až 21. srpna 2020 (zbývalo mu totiž do konce lhůty 21 dní), pokud úředník nastoupil do  pracovního poměru dne 1. června 2020, nebude se mu započítávat období od  1. června 2020 do 31. července 2020 atd.

V souladu s výše uvedeným je tak možné spočítat běh 18měsíční lhůty u jednotlivých dotčených úředníků.

  

V Praze dne 30. června 2020

  

vytisknout  e-mailem