Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanoviska odboru správních činností pro krajské úřady nebo obecní úřady

Seznam stanovisek odboru správních činností pro krajské úřady nebo obecní úřady: 

Rok 2019

 1. Metodický postup k vydání vícejazyčného standardního formuláře (pdf, 2,9 MB)
  - aktualizováno v roce 2021
  Dnem 16. února 2019 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016, o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.
  Na základě tohoto nařízení je "Výpis údajů z registru obyvatel" vydaný kontaktním místem veřejné správy (CzechPOINT) veřejnou listinou stvrzující skutečnosti o místě pobytu, pokud je ve výpise tento údaj uveden. Z uvedených důvodů lze k uvedenému výpisu na žádost vydat vícejazyčný standardní formulář, díky kterému nebude vyžadován v členském státě Evropské unie, v jehož jazyce je formulář vyhotoven a k výpisu přiložen, úřední překlad tohoto výpisu.
  Vícejazyčné standardní formuláře k Výpisu údajů z registru obyvatel vyhotovují na žádost pouze kontaktní místa veřejné správy (CzechPOINT).

 2. Přihlášení k trvalému pobytu do objektu s ubytovacími jednotkami, které slouží ke krátkodobému ubytování, s účelem určeným v katastru nemovitostí jako "jiný nebytový prostor" (pdf, 62 kB)

 3. Metodický postup k multiagendovým formulářům ZRO01 - "Výpis údajů z registru obyvatel" a ZRO08 - "Žádost o změnu údajů v registru obyvatel" (pdf, 743 kB)

 4. Informace k výpisu "Záznam o využívání údajů v registru obyvatel" (pdf, 873 kB)

 5. Úprava stávajícího formuláře M45 "Zápis údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu do agendového informačního systému evidence občanských průkazů" (pdf, )
  (rozšíření taxativního výčtu důvodů pro skončení platnosti občanského průkazu o důvod "ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu")

 6. Podklady z videokonference pro krajské úřady ze dne 21. listopadu 2019

  

vytisknout  e-mailem