Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Standard vybavení speciální výslechové místnosti pro dětského účastníka trestního řízení

Interiér výslechové místnosti je přizpůsoben dětské klientele (např. vymalování místnosti vhodnými barvami, výzdoba, hračky, obrázky, vhodný nábytek, knihy, flipchart, dětská magnetická tabule, květiny …) tak, aby co nejvíce navozoval pocit bezpečí a pohody. Vybavení místnosti však nesmí vést k nežádoucímu rozptýlení pozornosti dítěte a zároveň musí být využitelné nejen pro výslech velmi malých dětí, ale také pubescentů. Nezbytnou součástí vybavení jsou také demonstrační pomůcky - panenky (např. Jája a Pája) .
 
Technické vybavení výslechové místnosti
minimálně 2 kamery - detailní zabírající vyslýchajícího a zejména vyslýchanou osobu tak, aby byla vidět její nonverbální komunikace, gesta a mimika, mikrofon (y) způsobilé zaznamenat i mnohdy velmi tichý a špatně artikulovaný hlasový projev vyslýchané osoby (poškozené tr. činem, dítěte velmi nízkého věku …) , prostředky komunikace mezi vyslýchajícím a jeho kolegou v technické či monitorovací místnosti.
 
Monitorovací místnost slouží k on-line pozorování průběhu výslechu osobami, jejichž přítomnost u vyšetřovacího úkonu je dána právním předpisem. Nábytek tedy musí umožňovat pořizování písemných poznámek, studium spisového materiálu a potřebný komfort při sledování dění ve výslechové místnosti.
 
Technické vybavení monitorovací místnosti
televizor či televizory (nebo velkoplošné monitory a reproduktory či reprodukční soustava) jakožto výstupy obrazu z kamer umístěných ve výslechové místnosti, na kterých lze pozorovat dění ve výslechové místnosti. Není-li v technické místnosti k dispozici kvadrátor obrazu, je potřebné zajistit, aby přihlížející osoby mohly sledovat současně obraz z detailní i přehledové kamery.
Zařízení umožňující komunikaci s vyslýchajícím ve výslechové místnosti (zejména, není-li tato v bezprostředním sousedství monitorovací místnosti).
 
Pokud není výslechová či monitorovací místnost používána také např. k provádění rekognice utajeným svědkem, je zbytečné budovat v nich tzv. jednocestné zrcadlo pro pozorování dění ve vedlejší místnosti.
 
Technická místnost je vybavena technologií pro ovládání a příp. přepínání kamer, úpravy zvuku a pro pořízení obrazového a zvukového záznamu - např. počítač s možností zpracování pořízených záznamů, DVD rekordér. V odůvodněných případech je možné monitorovací a technickou místnost instalovat do jednoho prostoru.
 
 
Seznam speciálních výslechových místností
 
Autor: Expertní tým, červen 2011

vytisknout  e-mailem