Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo

Informace o časopisu, redakce, obsahy ke stažení 

Informace o časopisu

Časopis Správní právo vychází od roku 1968. Bylo to vůbec poprvé, kdy se oblastí správního práva jakožto právního odvětví začal zabývat specializovaný odborný právnický časopis, a je tomu tak doposud. V redakční radě tohoto časopisu vždy byla a stále jsou zastoupena zvučná jména z oblasti teorie i praxe správního práva zaručující odbornou úroveň časopisu.

Jeho hlavním posláním je poskytovat informace, pomoc a prostor k diskusi všem, kteří se zabývají oblastí správního práva a veřejné správy. V časopise jsou publikovány příspěvky obsahující vysvětlení konkrétních ustanovení právních norem, hodnocení jejich praktického působení, popřípadě rozbor  nedostatků, teoretické výklady různých právních institutů a také úvahy k novým připravovaným právním úpravám a návrhy de lege ferenda. Ve Správním právu jsou uveřejňovány i informace o významných událostech v oblasti (veřejného) práva, recenze a anotace publikací z oblasti veřejného práva a souvisejících disciplín nebo příspěvky týkající se zahraničních právních úprav – tomu odpovídají i rubriky časopisu.

Časopis Správní právo je od roku 2009 recenzovaným odborným časopisem.   

Vydavatelem časopisu je Ministerstvo vnitra ČR, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 986/3, Praha 7, 170 34.
Registrační  značka  RM 5008-III/2 č. 2331/1970
ISSN 0139-6005 (Print)
ISSN 2788-2241 (On-line)

Sazba a tisk: Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4
Předplatné a distribuce: Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, predplatne@tmv.cz, tel.: 974 887 314, www.tmv.cz
Předplatné a distribuce SR:  MediaCall, s.r.o., Vídeňská  546/55, 639 00 Brno, export@mediacall.cz, tel.: 532 165 165, www.predplatnedozahranici.cz

Časopis Správní právo vychází osmkrát ročně, jedno číslo má 64 stran.

Počínaje rokem 2023 časopis Správní právo vychází jak v tištěné, tak i v elektronické verzi.

Cena jednoho čísla je 55 Kč a dvojčísla 110 Kč. Roční předplatné 440 Kč (Cena je uvedena včetně DPH a poštovného).

Adresa redakce:

 • Ministerstvo vnitra
  redakce časopisu Správní právo
  nám. Hrdinů 3
  140 21 Praha 4
  Telefon: 974 816 473
  E-mail: redakceSP@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem