Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo

Informace o časopisu, redakce, obsahy ke stažení 

Informace o časopisu

Časopis Správní právo vychází od roku 1968. Bylo to vůbec poprvé, kdy se oblastí správního práva jakožto právního odvětví začal zabývat specializovaný odborný právnický časopis, a je tomu tak doposud. V redakční radě tohoto časopisu vždy byla a stále jsou zastoupena zvučná jména z oblasti teorie i praxe správního práva zaručující odbornou úroveň časopisu.

Jeho hlavním posláním je poskytovat informace, pomoc a prostor k diskusi všem, kteří se zabývají oblastí správního práva a veřejné správy. V časopise jsou publikovány příspěvky obsahující vysvětlení konkrétních ustanovení právních norem, hodnocení jejich praktického působení, popřípadě rozbor  nedostatků, teoretické výklady různých právních institutů a také úvahy k novým připravovaným právním úpravám a návrhy de lege ferenda. Ve Správním právu jsou uveřejňovány i informace o významných událostech v oblasti (veřejného) práva, recenze a anotace publikací z oblasti veřejného práva a souvisejících disciplín nebo příspěvky týkající se zahraničních právních úprav – tomu odpovídají i pravidelné rubriky časopisu.
Od roku 2004 zde vychází (v podobě oddělitelné přílohy) rubrika Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti správního práva, která obsahuje komentované zásadní rozsudky Evropského soudního dvora z posledně zmiňovaného právního odvětví.
Od roku 2009 začala v časopise vycházet tzv. legislativní příloha. Jedná se o oddělitelnou přílohu, v níž jsou publikovány články obsahující analýzy z teorie a praxe tvorby práva, informace z rozhodovací činnosti soudů a zamyšlení nad judikaturou nejvyšších soudních orgánů České republiky i mezinárodních a nadnárodních soudních institucí, příspěvky týkající se připravované legislativy a konečně recenze a anotace monografií i článků vztahujících se k problematice normotvorby.  Časopis Správní právo je od roku 2009 recenzovaným odborným časopisem.   
  
Časopis vychází osmkrát ročně, jedno číslo má 64 stran.
Vydavatelem časopisu je Ministerstvo vnitra ČR, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 986/3, Praha 7, 170 34.
ISSN časopisu je 0139-6005.

Sazba a tisk: Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4
Předplatné a distribuce: Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4
Správní právo vychází osmkrát ročně.
Cena jednoho čísla je 52 Kč a dvojčísla 104 Kč. Roční předplatné 416 Kč (Cena je uvedena včetně DPH a poštovného)
Objednávky (viz formulář dole) přijímá redakce časopisu Správní právo, e-mail: redakceSP@mvcr.cz

  
Adresa redakce:
Ministerstvo vnitra
redakce časopisu Správní právo,
nám. Hrdinů 3,
140 21 Praha 4,
telefon:
974 816 466, 777 986 964
e-mail: redakceSP@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem