Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní poplatky za úkony podle zákona o zbraních platné od 1. července 2014

Úkon Základní výše poplatku Možnost snížení správním orgánem nebo osvobození od správního poplatku

Zbrojní průkaz

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti (zbrojní průkaz skupin A-E) 100 Kč  
Žádost o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu  700 Kč Až na 50 Kč, vydává-li průkaz v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby 
Za vydání nového zbrojního průkazu při skončení platnosti dosavadního na 400 Kč bez ohledu na počet skupin 
Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu 700 Kč  

Zbrojní licence  

Žádost o vydání zbrojní licence za každou skupinu 1 500 Kč Až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny údajů podnikatele
Žádost o rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu  1 500 Kč  

 Zbraně

Žádost o povolení (pro zbraň kategorie B) 200 Kč  
Žádost o výjimku (pro zbraň kategorie A) 1 000 Kč  
Žádost o vydání průkazu zbraně  300 Kč Až na 50 Kč, vydává-li průkaz v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby
Až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny údajů podnikatele
Na 100 Kč, jde-li o zbraně členů sportovních klubů nebo členů mysliveckých sdružení
Žádost o povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně (za 1 ks) 300 Kč  

Cestování se zbraněmi a přeprava zbraní

Žádost o zbrojní průvodní list (žádost podaná u příslušného útvaru policie) 800 Kč Osvobozeni cizinci, kteří přijedou do ČR na pozvání nebo se souhlasem vlády ČR nebo Parlamentu ČR
Osvobozeni účastníci mezinárodních střeleckých soutěží, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely
Osvobozen trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní získaných jako ceny ve střeleckých soutěžích
Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz nebo tranzit (konzulární poplatek) 500 Kč Osvobozeni cizinci, kteří přijedou do ČR na pozvání nebo se souhlasem vlády ČR nebo Parlamentu ČR
Osvobozeni účastníci mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba
Osvobozen trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní získaných jako ceny ve střeleckých soutěžích
Přeprava zbraní podnikateli (§ 50 zákona o zbraních)    
  • Žádost o jednorázové povolení
300 Kč  
  • Žádost o dlouhodobé povolení
1 500 Kč  
Evropský zbrojní pas    
  • Žádost o vydání nebo prodloužení
700 Kč Až na 50 Kč, je-li žádost podána v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby
  • Zapsání jedné zbraně
100 Kč  

Střelnice

Žádost o povolení střelnice na dobu určitou    
  • Nejdéle na jeden týden
 300 Kč  
  • Nejdéle na jeden měsíc
 800 Kč  
Žádost o povolení střelnice na dobu neurčitou  1 500 Kč  

 Ostatní

Žádost o jmenování zkušebním komisařem 200 Kč  
Žádost o povolení k vystavování zbraní 1 500 Kč  
Vydání duplikátu zbrojního průkazu, zbrojní licence a průkazu zbraně 100 Kč  

 

vytisknout  e-mailem