Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specifické programy prevence kriminality

Úsvit, Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, Prevence domácího násilí, NKMPPD, SVI, SVM, Bezpečná lokalita, Domovník, Bezpečná země 

Bezpečná lokalita

logoBL.jpg

Po negativních zkušenostech s kriminalitou dnes velká část občanů postrádá pocit bezpečí. Statistika podílu druhů trestných činnosti v % v roce 2015 (zdroj Policejní prezidium ČR) jednoznačně ukazuje, že naším největším problémem jsou stále majetkové činy.
 

Podíl druhů trestné činnosti
Majetkové činy 56,2 %
Hospodářské činy 12,4 %
Násilné činy 6,3 %
Mravnostní činy 0,9 %
Ostatní kriminální činy  11,0 %
Zbývající kriminalita 13,2 %

Závěr je jasný: občané musí věnovat větší pozornost zabezpečení svého obydlí, chránit si svůj majetek a zdraví a důsledněji dodržovat pravidla bezpečného chování.

Ministerstvo vnitra (MV) a Policie České republiky (PČR) ve spolupráci s Poradním sborem pro situační prevenci kriminality MV - zejména s Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) a Českou asociací pojišťoven (ČAP) nabízí občanům důležité rady a užitečné informace v rámci programu Bezpečná lokalita.
 

Charakteristika programu Bezpečná lokalita

Program Bezpečná lokalita je občanům předkládán jako celostátní dlouhodobá preventivně-osvětová akce k ochraně majetku a osob.

Předpokládáme zájem a iniciativu začít něco konkrétního dělat pro zlepšení bezpečnostní situace v místě vašeho bydliště. Například zabezpečit dům, byt rodinný domek, odstranit nepořádek, zpřehlednit a osvětlit okolí objektů.
 

Zázemí a praktické provádění programu Bezpečná lokalita

Program je odborně garantován MV a PČR, AGA a ČAP. Odbor prevence kriminality MV a preventivně informační skupiny PČR tzv. PIS poskytují občanům první informace o programu. Zájemce se může se může kontaktovat na adresu odboru prevence kriminality (Nad Štolou 3 P.O. BOX 21/OP, 170 34 Praha 7). Kontaktní osobou je JUDr. Tomáš Koníček, telefon: 974 833 217, fax: 974 833 504, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz.

Odbor prevence kriminality konzultuje odborné otázky s AGA a ČAP. Občané se také mohou obracet rovnou na AGA (tel.: 266 721 831, e-mail: info@gremiumalarm.cz). Společnou platformou MV, AGA a ČAP jsou evropské normy, certifikace výrobků, montáží, služeb a produktů a etické kodexy podnikání.
 

Výstupy programu Bezpečná lokalita

Pro informovanost a zapojení občanů, dalších subjektů a představitelů samosprávy, strážníkům obecních a městských policií do programu zpracoval a vydal odbor prevence kriminality MV široké spektrum preventivně osvětových materiálů (skládačky, publikace, videokazety). Pracovníci odboru prevence kriminality, PIS P ČR, strážníci obecních a městských policií, AGA a ČAP propagují program na veletrzích a na výstavách (například Pragoalarm/Pragosec, Iset, Invex, Stavitel), na dnech s P ČR, seminářích, v televizi a v rozhlase, publikují v denním tisku a odborných časopisech apod.

Bezpečná lokalita se nedá vytvořit pouze zabezpečením objektů fyzických a právnických osob, odstraněním nepřehledných zákoutí, alarmovým osvětlením před vchody do domů apod. Úsilí samotných občanů musí mít pochopitelně návaznost na bezpečnostní opatření a finančně nákladnější projekty prevence kriminality, které realizují volení představitelé měst a obcí. Jde zejména o:

 • Zřizování městských kamerových dohlížecích, geografických, informačních a vyhledávacích systémů.
 • Zabezpečení objektů a jejich připojení na pulty centralizované ochrany (PCO) policie nebo bezpečnostních agentur.
 • Optimální využití PCO v práci obou policií, hasičů a záchranné služby.
 • Rozšiřování a zkvalitňování veřejného osvětlení.
 • Zřizování hlídaných parkovišť.
 • Vytváření bezpečných nákupních zón a center zábavy.
 • Plánování městské výstavby a navrhování budov podle evropských norem prevence kriminality.
 • Zřizování, provoz a údržbu zájmových klubů, dětských hřišť, plácků a sportovišť pro nejrůznější volno časové aktivity dětí a mládeže.
 • Sociální projekty.
 • Protidrogovou prevenci.
 • Dopravní preventivní opatření.
 • Projekty pro zlepšení životního prostředí.
 • Technické vybavení obou policií.
 • Další projekty, které operativně vyplynou podle situace a potřeb té které lokality.
   

Shrnutí informací

Program Bezpečná lokalita je praktickou ukázkou partnerství veřejného a soukromého sektoru (v EU označované jako Public Private Partnership, PPP) - viz usnesení Vlády České republiky č. 7 ze dne 7. ledna 2004 a další právní předpisy. Program nabízí občanům odbornou pomoc při výběru typu a rozsahu zabezpečení a jistotu, že přijímaná opatření dosahují standardů kvality.

Program přispívá k postupné pozitivní změně v chování obyvatel k vlastnímu i společnému majetku a jeho následné ochraně. Program vhodně doplňuje ostatní programy prevence kriminality na místní úrovni především zájmem a iniciativou konkrétních občanů řešit bezpečnostní otázky a situace zdola.

Ministr vnitra vyhodnotil Bezpečnou lokalitu mezi třemi nejlepšími projekty praxe ve veřejné správě v roce 2003. Program byl mimo jiné představen na zasedání EU v rámci Hippokratova programu v prosinci 2002 v Haagu a na 3. Konferenci kvality veřejných správ Evropské unie v Rotterdamu v září 2004.
 

Preventivně osvětové materiály:

Novinky:

Archiv novinek

JUDr. Milan Fára
odbor prevence kriminality MV
tel.: 974 833 207
e-mail milan.fara@mvcr.cz

Odbor prevence kriminality, 16. září 2021

  

vytisknout  e-mailem