Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specifické programy prevence kriminality

Úsvit, Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, Prevence domácího násilí, NKMPPD, SVI, SVM, Bezpečná lokalita, Domovník, Bezpečná země 

Prevence domácího násilí

Odbor prevence kriminality MV převzal v roce 2008 problematiku domácího násilí, zejména v souvislosti s koordinací činnosti Meziresortního výboru pro řešení případů domácího násilí (Monitorovací výbor), jehož členy jsou zástupci státního i nestátního sektoru. Monitorovací výbor se schází 4x ročně a diskutuje významné úkoly a problémy domácího násilí. Každoročně připravuje komplexní vládní materiál k problematice (v dubnu 2011 schválena 7. zpráva). Hlavními prioritami OPK MV v dané problematice jsou:

  • průběžné sledování a sjednocování aplikační praxe policie, intervenčních center a postupy interdisciplinárních týmů v potírání domácího násilí, posílení interdisciplinární spolupráce
  • podpora akreditace terapeutických programů pro násilné osoby a uvolnění finančních prostředků na jejich realizaci, zavedení celorepublikové sítě specializovaných pracovišť, které se budou věnovat systematické práci s násilnou osobou
  • podpora vytváření specializovaných týmů pro případy domácího násilí v rámci Policie České republiky.
     

OPK MV od roku 2009 finančně podporuje nestátní neziskové organizace v rámci specifických dotačních titulů v prevenci domácího násilí, a to zejména se zaměřením na práci s násilnou osobou. V dubnu 2011 schválila vláda ČR usnesením č. 262 Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014, jehož koordinátorem je ministr vnitra ve spolupráci s Úřadem vlády.

OPK MV se rovněž zaměřuje na osvětovou, vzdělávací a informační činnost; organizuje semináře, konference a připravuje informační a vzdělávací materiály (DVD, spoty do škol, letáky, periodika MV, webové stránky MV atd.). MV dlouhodobě spolupracuje s ostatními resorty, Policií ČR, intervenčními centry, PMS ČR a nevládním sektorem.

Archiv

  

vytisknout  e-mailem