Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soutěž Úřad "Půl na půl" - 5. ročník 2011

Soutěž organizuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. již od roku 2007. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. Prosazování opatření zaměřených na rovnost žen a mužů je součástí Priorit a postupů vlády ČR při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže. V souladu s Prioritami a postupy vlády by měl každý úřad začlenit principy rovnosti do své práce ve dvou základních směrech: dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním a ve vztahu k obyvatelstvu, které na území samosprávného celku žije. 
 
Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. V případě zájmu je nutné do 30. dubna 2011 vyplnit dotazník umístěný na webových stránkách Ministerstva vnitra, a odešle ho buď v elektronické podobě na Ministerstvo vnitra na adresu ferrarova@mvcr.cz nebo poštou na adresu: PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., odbor řízení lidských zdrojů, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7. 
 
Výběrová komise složená ze zástupců a zástupkyň Ministerstva vnitra, Úřadu vlády ČR, zástupců a zástupkyň úřadů místní samosprávy a Gender Studies, o.p.s. se sejde během května 2011 a na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I - III, krajské úřady) dotazníky vyhodnotí a udělí ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.
Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne v červnu 2011 na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra v Praze.     
 
 


Odbor řízení lidských zdrojů, 1.3.2011

vytisknout  e-mailem