Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sněmovna - novela energetického zákona

Na začátku roku 2006 přijal Evropský parlament směrnici č. 2005/89/ES, pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti dodávek elektřiny jako klíčové otázky pro fungování vnitřního trhu s elektřinou. Tato směrnice klade důraz nejen na poskytování veřejné služby související se zabezpečením dodávek elektřiny, ale přiměřenou úlohu dává i podporování využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cílem směrnice je poskytování služeb ze strany provozovatelů sítí na vysoké úrovni spolehlivosti a bezpečnosti dodávek. S tím souvisí také rozvoj energetických sítí a výrobní kapacity v energetice tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Záměr zvýšit bezpečnost, spolehlivost, kvalitu dodávek a skloubit to s poskytováním veřejné služby vyvolávají potřebu úpravy energetického zákona i například v oblasti schvalování provozních pravidel pro provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribučních soustav, což jsou v našem případě Pravidla provozování, která schvaluje Energetický regulační úřad. Větší důraz oproti minulosti je kladen na spolupráci provozovatelů přenosových soustav se zahraničními provozovateli v případech, kdy existuje vzájemné propojení. Zároveň je zdůrazněna důležitost vzájemné výměny informací mezi provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních soustav, které se týkají provozu sítí.
 
V současné době, kdy jednotlivé národní sítě jsou vzájemně propojeny a mezinárodní spolupráce je nedílnou součástí funkce celého evropského energetického systému, vzrůstá i citlivost jednotlivých částí energetické soustavy na byť vzdálené poruchy a kolize. Proto vláda uznala nutnost přijmout zákonem postupy a opatření v případech vzniku nerovnováhy v elektrizačním systému a pro řešení případů výskytu nestandardních provozních stavů. Zároveň je třeba účinně těmto stavům předcházet i ve spolupráci s okolními síťovými provozovateli. Tato část se týká opatření a postupů přijímaných za stavů nouze a při předcházení stavům nouze. Novelu energetického zákona, kterou již obdržela Poslanecká sněmovna, si vyžádala zároveň i další evropská směrnice - o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. Cílem přijímaných změn je zvýšit energetickou účinnost užití energie u konečného uživatele, podporovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů a řídit poptávku po energii. Část uvedené směrnice je transponována zákonem o hospodaření energií. Proto energetický zákon definuje energetickou službu a povinnosti, které vyplývají ze směrnice například pro vyúčtování elektřiny a povinné údaje, které musí zákazník obdržet pro to, aby mohl s energií lépe hospodařit za účelem dosažení úspory.
 
Významnou součástí návrhu novely je snížení administrativní zátěže kladené na podnikatele, zejména z důvodů regulace v energetických odvětvích. Navrhované úpravy výrazně zjednodušují postupy při udělování státního souhlasu k podnikání v energetických odvětvích pro podnikatele tím, že Energetický regulační úřad (který licence uděluje) si sám ověřuje finanční předpoklady k podnikání, bezúhonnost a nebude vyžadovat doložení potřebných dokladů žadatelem podnikatelem. Rovněž se zjednodušuje vydávání licencí pro malé a střední podnikatele a pro osoby podnikající v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Významné zjednodušení zátěže podnikatelů představuje také to, že licence podle energetického zákona se nebude udělovat na obchod, výrobu, distribuci a uskladňování jiných plynů než zemního plynu v případech, že se nejedná o distribuci potrubím, k němuž je připojeno více než 50 odběratelů plynu. Administrativní zátěž podnikatelů rovněž snižují zrušená ustanovení o vydávání státního souhlasu s výstavbou nových výroben elektřiny, přímých vedení a výroben tepla. V případě výstavby nových elektráren nebo výstavby nového přímého vedení ministerstvo pouze vyhodnocuje záměr podnikatele a výsledky vyhodnocení mu sděluje. Odpadá tedy správní řízení při udělování uvedených autorizací. V teplárenství se odpovídající ustanovení zcela ruší. Podnikatelům vstupujícím do odvětví elektroenergetiky a teplárenství se tímto přístupem zjednoduší proces výstavby nových energetických zdrojů. Určitá privilegia i v tomto zjednodušeném přístupu ministerstva mají obnovitelné zdroje elektřiny.
 
Text: –žam-

vytisknout  e-mailem