Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Slavnostní předávání cen soutěže o „Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni“

V rámci mezinárodní vědecké konference „20 let prevence kriminality v ČR“, která se pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance, konala ve Vyšší a střední policejní škole v Praze-Hrdlořezích ve dnech 3. a 4. listopadu, proběhlo i slavnostního předávání cen vítězným projektům soutěže „Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni“ roku 2016. Smyslem této soutěže, kterou Ministerstvo vnitra vyhlašuje prostřednictvím odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality, bylo ocenit nejlepší preventivní projekty za určité období a podpořit tak výměnu zkušeností a dobré praxe.

Tématem letošního ročníku, který završil období předchozí Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, bylo vyhlášeno „Bezpečné město – naše společná věc“. Podmínkami nominace do soutěže byla skutečnost, že projekty prokazatelně zlepšily bezpečnostní situaci na území města či obce a byly realizovány v aktivní spolupráci více subjektů. Mohly být zařazeny projekty, jejichž realizace byla započata v některém z let období roku 2012 až 2015 a v těchto letech či v roce 2016, jsou doložitelné jejich pozitivní přínosy v oblasti bezpečnosti. Projekty hodnotila odborná komise složená ze zástupců Ministerstva vnitra, Policie ČR, akademické sféry a územní samosprávy. Posuzovala je z hlediska jejich účinnosti v praxi, komplexní mezioborové spolupráce, inovativního přístupu a udržitelnosti a možnosti přenosu do dalších lokalit.

Do soutěže bylo nominováno 17 projektů. Všechny byly smysluplné, hodnotné a prospěšné. Stupně vítězů však mohly obsadit jen tři. Členové poroty měli obtížnou práci. Nakonec se do popředí s jen velmi těsnými rozdíly v bodovém ohodnocení dostaly projekty, jimž se povedlo nejkomplexněji naplnit motto letošní soutěže.

3. místo obsadil projekt Bezpečnější Ostrava. Jmenovaný projekt tvoří tři hlavní okruhy – informování občanů, hřiště otevřená veřejnosti a doplnění služeb pro oběti trestné činnosti. Tento tematický komplex přispívá k aktivizaci občanů, ke zvýšení jejich pocitu bezpečí a vytváření bezpečnějšího prostředí ve městě. Seznamuje občany s realizovanými opatřeními v oblasti prevence kriminality, nabízí různé formy podpory a pomoci a snaží se o zapojení co nejširšího spektra subjektů do ochrany bezpečnosti.

2. místo patří projektu Bezpečné město Kolín, jehož cílem je snížit nápad trestné činnosti páchané na ulici (krádeže vloupáním, kapesní krádeže) v úzké součinnosti s místní samosprávou a dalšími státními a veřejnými institucemi za použití nejmodernějších poznatků. V zájmu co největší otevřenosti vůči obyvatelům Kolína byly vytvořeny webové stránky „Bezpečný Kolín“, na kterých kromě dalších informací najdou také mapy kriminality o nápadu vybrané trestné činnosti nebo mapy rizikových míst dopravní nehodovosti. Mapy jsou také cenným podkladem pro fundovanou analytickou činnost policie, která umožňuje adresně nastolit včasná efektivní preventivní opatření. Projekt je již zaváděn v dalších městech a předpokládá se jeho další rozšiřování ve Středočeském kraji.

A konečně 1. místo získal projekt Bezpečné bydlení a Domovnická akademie Brno, který má ve městě již několikaletou tradici. Jeho cílem je vytvořit systém bezpečného bydlení v bytových domech. V pilotní fázi projektu se realizovala a ověřovala účinnost všech dostupných režimových, organizačních a technických opatření v rámci situační i sociální prevence, která vede k optimalizaci systému i k maximální samostatnosti vlastníků a nájemníků bytových domů při zajišťování bezpečí vlastního bydlení. Tato fáze byla završena vydáním a distribucí publikace MANUÁL BEZPEČNÉHO BYDLENÍ, která slouží majitelům a nájemníkům bytových domů. Jedním z klíčových opatření je i zřízení pozice domovníka. Podmínkou pro jeho smysluplné a účinné fungování je kvalifikovaná příprava. Tu zajišťuje projekt Domovnická akademie. Budoucí domovníci se naučí klasické manuální dovednosti a získají i základní znalosti a dovednosti v oblasti komunikace, zvládání konfliktních situací, mediace, prevence kriminality, požární ochrany, komunikace se složkami integrovaného záchranného systému, orientace ve struktuře samosprávy, nabídce sociálních a služeb a služeb nestátních neziskových organizací. Projekt mimo jiné ukázal, že vzdělávací program je vhodný a využitelný i pro práci školníků a může výrazně přispět i ke zvýšení bezpečnosti a pořádku v objektech základních a středních škol. Všechny fáze projektu, od výběru a osvěty, přes sociologická šetření až k samotné realizaci byly pečlivě vyhodnocovány. Předpokládá se co nejširší využití výstupů z projektů.

Ceny z rukou zástupců organizátorů soutěže i konference samotné převzali reprezentanti jmenovaných měst a institucí zainteresovaných na realizaci vítězných projektů. Ve svých krátkých vystoupeních vyjádřili dík za ocenění, která jsou potvrzením toho, že jdou v oblasti prevence kriminality a zajištění bezpečí obyvatel svých měst správným směrem a zároveň konstatovali, že si ocenění váží a jsou pro ně i povzbuzením do další práce.

Ostatním, krajům, městům a územním policejním oddělením, která do soutěže nominovala své projekty, organizátoři poděkovali a přislíbili, že v brzké době zpracují podklady o projektech do prezentace, která bude k dispozici na www. prevenmcekriminality.cz, jako příklady dobré praxe a jako inspirace pro práci v dalších lokalitách.


Mgr. Květa Dočkalová, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality

Odkazy do noveho okna

Ostrava 1. Ocenění pro Ostravu

Ostrava 1. Ocenění pro Ostravu 

Detailní náhled

Ostrava 2. Nám. primátora Michal Mariánek

Ostrava 2. Nám. primátora Michal Mariáne... 

Detailní náhled

Ostrava 3. Slova o projektu

Ostrava 3. Slova o projektu 

Detailní náhled

Ostrava 4. S manažerkou prevence kriminality  Helenou Kuzníkovou

Ostrava 4. S manažerkou prevence krimina... 

Detailní náhled

Kolín - Ocenění pro Kolín a Sředočeský kraj

Kolín - Ocenění pro Kolín a Sředočeský k... 

Detailní náhled

Kolín - Přebíral i ředitel KŘ P ČR Václav Kučera

Kolín - Přebíral i ředitel KŘ P ČR Václa... 

Detailní náhled

Kolín - Radost z ocenění

Kolín - Radost z ocenění 

Detailní náhled

Kolín - Starosta Kolína Vít Rakušan, ředitel MP Jiří Fejfar a ředitel KŘ policie Středočeského kraje

Kolín - Starosta Kolína Vít Rakušan, řed... 

Detailní náhled

Brno 1. Vítezný projekt patří Brnu

Brno 1. Vítezný projekt patří Brnu 

Detailní náhled

Brno 2. Zástupci MP Brno P.Kubišová, L.Fiala a manažerka P. Tichá

Brno 2. Zástupci MP Brno P.Kubišová, L.F... 

Detailní náhled

Brno 3. Projekt Bezpečné bydlení a Domovnická akademie

Brno 3. Projekt Bezpečné bydlení a Domov... 

Detailní náhled

Brno 4. Úspěch těší

Brno 4. Úspěch těší 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem